dr hab. Włodzimierz Godłowski, prof. UO

Włodzimierz GodłowskiKatedra Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki

pokój nr 180
tel. (077) 452 72 54
email: godlowski@uni.opole.pl

Studia

Astronomia – Uniwersytet Jagielloński, Kraków

                             Doktorat

                                              Astronomia – Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

                             Habilitacja

                                              Fizyka w zakresie astronomii – Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

Publikacje

 1. „The orientation of galaxies in the Local Supercluster” 1986 MNRAS 222, p.525 (P.Flin, W. Godłowski)
 2. „Distribution of the Planes of Galaxies in the Local Supercluster” 1989 Pisma w Astronomiczeskij Żurnał 15 no.10 p.869 (Sov. Ast. Lett. 15 p374) (P.Flin, W. Godłowski)
 3. „Orientation of Galaxies in Selected Regions of the Local Supercluster” 1990 Pisma w Astronomiczeskij Żurnał. 16 no.6 p.490 (Sov. Ast. Lett 16 p.209) (P.Flin, W.Godłowski)
 4. „Galactic orientation within the Local Supercluster” 1993 MNRAS 265, p.874 (W.Godłowski)
 5. „Some aspects of galactic orientation within the Local Supercluster” 1994 MNRAS 271, p.19 (W.Godłowski) .
 6. „Angular Momentum of Galaxies Within the Local Supercluster” in „Ergodic Concepts on Stelar Dynamics” eds. V.G.Gurzadyan, D.Pfeniger, Lectures Notes in Physics, 430 Springer Verlag, Haidelberg, 1994, p.278 (W. Godłowski)
 7. „Alignment of galaxies belonging to the Virgo Cluster” 1995 Astro. Lett and Comunications, Vol 31 p.341 (W.Godłowski)
 8. „Substructures and galaxy orientations in clusters I. The cluster Abell 754” 1998 A&A 339 p.709 (W.Godłowski, F.Baier, H.Mac Gillivray)
 9. „Investigation of galactic alignment in LSC galaxy clusters” 1999 MNRAS 303 p.50 (W.Godłowski, M.Ostrowski)
 10. „1.4GHz luminosity function of galaxies in the Las Campanas redshift survey and its evolution” 2000 A&A 360, p.463 (J.Machalski, W.Godłowski)
 11. „Radial Density and density evolution of radio galaxies in the Las Campanas Redshift Survey” 2001 A&A 370, p.923 (J.Machalski, W.Godłowski)
 12. „Toward an adequate Method to Isolate Spectroscopic Families of Diffuse Intersteral Bands” 2003 MNRAS 338 4 p.991 (B.Wszołek, W.Godłowski)
 13. „Rotation of the Universe and Angular Momenta of Celestial Bodies” 2003 GRG 35 (5) p.907 (W.Godłowski, M.Szydłowski, P.Flin, M.Biernacka)
 14. „Substructures and galaxy orientations in Clusters II. Cluster Abell 14” 2003 A&A 403 p.847 (F.Baier, W.Godłowski, H.Mac Gillivray)
 15. „Dark Energy and Global Rotation of the Universe” 2003 GRG 35 (12) p.2171 (W.Godłowski, M.Szydłowski)
 16. „In search for Quasar redshift periodicity” 2004 Fizyka Elementarnych Czastic i Atomnowo Jadra 35 1 p.1 (Physics of Particles and Nuclei 35 107) (K.Bajan, P.Flin, W.Godłowski, V.Piervushin)
 17. „Brane universes tested by Supernovae Ia 2004 GRG 36 (4) p.767 (W.Godłowski, M.Szydłowski)
 18. „Constraints on a Cardassian Model from SNIa Data — Revisited” 2004 ApJ 605 p.599 (W.Godłowski, M.Szydłowski, A.Krawiec)
 19. „Brane universes tested against astronomical data” 2004 IJMP D13 P.1669 (M.Dąbrowski, W.Godłowski, M.Szydłowski)
 20. „Can the Stephani model be an alternative to FRW accelerating models?” 2004 Class. Quan. Grav 21 p.3953 (W.Godłowski, J.Stelmach, M.Szydłowski)
 21. „Generalized Chapłygin Gas models tested with Type Ia Supernovae” 2005 ApJ 622 p.28 (M.Biesiada, W.Godłowski, M.Szydłowski)
 22. ” Some remarks on the angular momenta of galaxies, their clusters and superclusters” 2005 GRG 37 (3) p.615 (W.Godłowski, M.Szydłowski, P.Flin)
 23. „Dynamics of the Universe with Global Rotation” 2005 GRG 37 (5) p.907 (M.Szydłowski, W.Godłowski )
 24. „Complementary constraints on non standard cosmological models from CMB and BBN” 2005 Phys.Lett.B 619 p.219 (A.Krawiec, M.Szydłowski, W.Godłowski)
 25. „How many parameters in cosmological models with dark energy?” 2005 Phys.Lett.B 623 p.10 (W.Godłowski, M.Szydłowski)
 26. „Can the initial singularity be detected by cosmological tests?” 2005 Phys.Rev.D.72 063504 ( M.Szydłowski, W.Godłowski, A.Krawiec, J.Golbiak)
 27. „Weak redshift discretisation in the Local Group of Galaxies?” 2006 Astronomishe Nachrichten 327 (1) p.104 (W.Godłowski, K.Bajan, P.Flin,)
 28. „Which cosmological models — with dark energy or modified FRW dynamics?” 2006 Phys.Lett.B 633 p.427 ( M.Szydłowski, W.Godłowski)
 29. „Equation of state for Universe from similarity symmetries” 2006 GRG 38 (5) p.795 (M.Szydłowski, W.Godłowski, R.Wojtak)
 30. „Can brane dark energy model be probed observationally by distant supernovae?” 2006 Phys.Lett.B 639 p.5 ( M.Szydłowski, W.Godłowski)
 31. „Accelerated Cosmological Models in Modified Gravity tested by distant supernovae SNIa data” 2006 Phys.Rev.D.74 043502 ( A.Borowiec, W.Godłowski, M.Szydłowski)
 32. „Towards observational constraints on a negative (1+z)4 type contribution in the Friedmann equation” 2006 Phys.Lett.B 642 p.13 (W.Godłowski, M.Szydłowski)
 33. „Dark matter and dark energy as effects of modified gravity” 2007 Int. Journal. Geom. Meth. in Modern Physics 4 no.2 p.183 ( A.Borowiec, W.Godłowski, M.Szydłowski)
 34. „On the investigations of Galaxy Redshift Periodisity” 2007 Fizyka Elementarnych Czastic i Atomnowo Jadra -Pisma (Physics of Particles and Nuclei Letters) 4.p.34 (K.Bajan, P.Flin, W.Godłowski, V.Piervushin)
 35. „Comment on Redshift Periodicity” 2007 Concepts of Physics IV p.199 (W.Godłowski)
 36. „Constraining bouncing cosmology caused by Casimir effect” 2008 Gravitation & Cosmology 14 p.17 (W.Godłowski, M.Szydłowski, Zong-Hong Zhu)
 37. „Acceleration of the Universe driven by the Casimir force” 2008 IJMPD 17 no.2 p343 (M.Szydłowski, W.Godłowski)
 38. „Testing and selection of cosmological models with (1+z)6 corrections” 2008 Phys.Rev.D. 77 p.353 (M.Szydłowski, W.Godłowski, T.Stachowiak)
 39. „The orientations of galaxy groups and formation of the Local Supercluster” 2010 APJ 708, 920, (W.Godlowski, P.Flin)
 40. „The orientation of Galaxies in Galaxy Clusters” 2010 APJ 723, 985, (W.Godlowski, P. Piwowarska, E.Panko, P.Flin)
 41. „Global and Local Effects of Rotation: Observational Aspects” 2011 IJMPD, Volume: 20, Issue: 9 (2011) pp. 1643(W.Godłowski)
 42. „Some properties of galaxy structures” 2011 Baltic Astronomy 20, 251 (P.Flin, M.Biernacka, W.Godłowski, E.Panko, P.Piwowarska)
 43. „The environmental effects in the origin of angular momenta of galaxies” 2011 Acta Physica Polonica B 2011, 42, 2313 (W.Godlowski, E.Panko, P.Flin)
 44. „Some observational aspects of the orientation of galaxies” 2011 Acta Physica Polonica B 2011, 42, 2323 (W.Godlowski)
 45. „Remarks on the methods of investigations of alignment of galaxies” 2012 APJ 747, 7 (W.Godłowski)
 46. „Constraints on cosmological models from strong gravitational lensing systems”, 2012 JCAP 03, 016 (S.Cao, Y.Pan, M. Biesiada, W. Godłowski, Zong-Hong., Zhu)
 47. „Comments on environmental effects in the origin of angular momenta in galaxies”, 2012, Odessa Astronomical Publication 25, 21 (E. Panko, P. Pajowska, W. Godłowski, P. Flin)
 48. „The investigations of anisotropy in orientations of galaxies”, 2012 Journal of Physical Study 16 No3, 3901 (W. Godłowski, E. Panko, P. Pajowska, P. Flin)
 49. „Some aspects of the orientation of galaxies in clusters”, 2012 Journal of Physical Study, T.16 No 4, 4901 (P. Pajowska, W Godłowski, E. Panko P. Flin)
 50. „The investigation of the Orientation of Galaxies in Structures” 2013, ASTROPHYSICS, Vol.56, No. 3, p.349 (E. Panko, P. Piwowarska, J. Godłowska, W. Godłowski, P. Flin)
 51. „The Distribution of Galaxies Gravitational Field Stemming from Their Tidal Interaction” 2015, APJ 810, 157, (V. Stephanovich, W. Godłowski)
 52. „The alignment of galaxy structures” 2015, APJ 815, 20(M. Biernacka, E. Panko, K. Bajan, W. Godłowski, P. Flin)
 53. „Ludwik Silberstein and the operatoren calculus” 2015 TECHNICAL TRANSACTIONS FUNDAMENTAL SCIENCES 2, 165 (Piotr Flin, Katarzyna Bajan, Włodzimierz Godłowski)
 54. „The non-Gaussian distribution of galaxies gravitational fields” 2017, Research in Astronomy and Astrophysics, 17, Issue 12, 119 ( V. Stephanovich, W. Godłowski)
 55. „Investigation of the orientation of galaxies in clusters: the importance, methods and results of research” 2019, Journal of Cosmology and Astroparticle Physics , 02, 005 (Paulina Pajowska, Włodzimierz Godłowski, Zong-Hong Zhu, Joanna Popiela, Elena Panko and Piotr Flin)
 56. „THE INFLUENCE OF STELLAR OBJECTS MASS DISTRIBUTION ON THEIR GRAVITATIONAL FIELDS”, 2020, Revista Mexicana de Astronomia y Astrofisica 56, 201 (Vladimir Stephanovich, Włodzimierz Godłowski, Monika Biernacka and Błażej Mrzygłód)

Rozdziały w monografiach

 1. „OBSERVATIONAL EFFECTS OF GLOBAL AND LOCAL ROTATION” Chapter 1 w monografii „The Universe Rotation: Pro and Contra” eds MyrzakulowRatbay Nova Science Publishers INC. New York 2017 p.1, ( W. Godłowski)

Wykład proszony

 1. „Toward testing the fundamental physics by SNIa data” in „Gravitional Constant: Generalized Gravitational Theories and Experiments” Erice 2003 ed. V de Sabbata Kluwer Academic Publisher 2004 p.157 (W. Godłowski, M. Szydłowski, W. Czaja)
 2. „Wielkoskalowy rozkład radioźródeł” na konferencji „Astronomia – Nauka i Wiara” Częstochowa 2009, ed. B. Wszołłek Wydawnictwo AJD im Stanisława Podobińskiego Częstochowa 2011 p.167 (W.Godłowski)
 3. „Metody Selekcji Modeli Kosmologicznych”. Częstochowski Kalendarz Astronomiczny 2015, eds B. Wszołek i A. Kuźmicz, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza Częstochowa 2015, P.193 (Włodzimierz Godłowski, Marek Biesiada, Zong-Hong Zhu)
 4. „Nowa metoda badania orientacji galaktyk w gromadach” Częstochowski Kalendarz Astronomiczny 2016, eds B. Wszołek i A. Kuźmicz, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza Częstochowa 2016, ISSN 1895-0787, p.223 (Włodzimierz Godłowski, Paulina Pajowska, Joanna Popiela)
 5. „Pewne uwagi do nowej metody badania orientacji galaktyk w gromadach” Częstochowski Kalendarz Astronomiczny 2017, eds B. Wszołek i A. Kuźmicz, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza Częstochowa 2017, ISSN 1895-0787, p.125 (W. Godłowski, V. Stephanovich, P. Pajowska, J.Popiela)
 6. „Uporządkowanie orientacji galaktyk w gromadach w zależności od typów morfologicznych” Częstochowski Kalendarz Astronomiczny 2018, eds B. Wszołek i A. Kuźmicz, Astronomia Nova i Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza Częstochowa 2018, ISBN 978-83-7455-550-0 i ISSN 1895-0787, p.261 (Włodzimierz Godłowski, Joanna Popiela, Paulina Pajowska, Vladimir Stephanovich)
 7. „Wyznaczanie funkcji świecenia gromad galaktyk na podstawie próbki 6188 gromad” Częstochowski Kalendarz Astronomiczny 2018, eds B. Wszołek i A. Kuźmicz, Astronomia Nova i Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza Częstochowa 2018, ISBN 978-83-7455-550-0 i ISSN 1895-0787, p.271 (Joanna Popiela, Włodzimierz Godłowski, Monika Biernacka, Katarzyna Bajan, Elena Panko, Paulina Pajowska, Piotr Flin)

International Astronomical Union Symposium

 1. „Galaxy Orientation in some Abell Clusters” in IAU 186 „Galaxy Interactions at Low and High Redshift” eds. J.Barnes D.Sanders Kluwer Dordrecht 1999 p.410. (W.Godłowski, F.Baier)
 2. „Brane Universes tested by Supernovae” in IAU Coll192 „Supernovae 10 years of SN1993” eds. J.Marcaide , K.Weiler Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2004 p.45 (W.Godłowski, M.Szydłowski)
 3. „On the angular momenta of galaxy structures” in IAU 220 „Dark Matter in Galaxies” ed. D.Ryder ASP Conference Series San Francisco 2004 p.479 (P.Flin, W. Godłowski, M. Szydłowski)
 4. „Problems of Clustering of Radiogalaxies” in IAU 290 „Feeding Compact Objects: Accretion on All Scales”, eds C. M. Zhang, T. Belloni, M. Mendez, S. N. Zhang, Proceedings of the International Astronomical Union 2013, p.215 (W. Godłowski, A.Pollo, J.Golbiak)
 5. „The new method of investigating the orientation of galaxies and their clusters”. 2015, in IAU Symp. 309, „Galaxy in 3D across the Universe”, eds. B. L. Ziegler, F. Combes, H. Dannerbauer, M. Verdugo, Eds. Cambridge: Cambridge Univ. Press 2014 p.315(Włodzimierz Godłowski, Paulina Pajowska, Piotr Flin, Elena Panko)
 6. „Construction of luminosity function for galaxy clusters”, in IAU Symp. 309, „Galaxy in 3D across the Universe”, eds. B. L. Ziegler, F. Combes, H. Dannerbauer, M. Verdugo. Cambridge: Cambridge Univ. 2015 p.316 (Włodzimierz Godłowski, Joanna Popiela, Katarzyna Bajan, Monika Biernacka, Piotr Flin, Elena Panko)
 7. „Luminosity function for galaxy clusters” in IAU Symp. 308, ” The Zeldovich Universe Genesis and Growth of the Cosmic Web” R. van de Weygaert, S. Shandarin, E. Saar & J.Einasto Eds. Cambridge: Cambridge Univ. Press 2016, p.482 (Bajan K.,Biernacka M., Flin P., Godłowski W., Panko E.,Popiela J.)
 8. „The Binggeli effect”. in IAU Symp. 308, ” The Zeldovich Universe Genesis and Growth of the Cosmic Web” R. van de Weygaert, S. Shandarin, E. Saar & J.Einasto Eds. Cambridge: Cambridge Univ. Press 2016, p.479 arXiv:1601.04655 (Bajan K. Biernacka M. Flin P. Godlowski W. Panko E)
 9. „The morphological types of galaxies in the Local Supercluster” in IAU Symp. 308, ” The Zeldovich Universe Genesis and Growth of the Cosmic Web” R. van de Weygaert, S. Shandarin, E. Saar & J.Einasto Eds. Cambridge: Cambridge Univ. Press 2016, p.464 (Bajan K. Flin P. , Godłowski W.)

Prace konferencyjne

 1. „On the Orientation of Galaxies in the Local Supercluster” in „Cluster and Groups of Galaxies” eds. F. Mardirosian et al. p.65 D.Reidel Dordrecht 1984 – (P. Flin, W.Godłowski)
 2. „On the Orientation of Spiral Galaxies in the Perseusz Supercluster” in „Third Eso/Cern Symposium Astronomy, Cosmology and Fundamental Physics” 1988 p.418 eds. M.Caffo et al.1989 – (P. Flin, W. Godłowski)
 3. „The orientation of Galaxies in the Seperate Galaxy Structures in the Local Supercluster” 1990 in „Particle Astrophysics in – The Early Universe and Cosmic Structures”, eds. J.M. Alimi et al. Editions Frontieres 1990 p.449 (W. Godłowski)
 4. „Orientation of Galaxies in the Local Supercluster” in „International Workshop on Galaxy Enviroments and the Large Scale Structure of the Universe”, in SISA – Miramare, Trieste, Italy, eds. G.Giuricin, F.Mardirossian, M.Mezzeti, ref.SISA 146/91/A SISA – ISAS Strada Costiera 1991 p.146 (W. Godłowski)
 5. „The Orientation of Galaxies in Clusters” in „1992 Particle Astrophysics – The Early Universe and Cosmic Structures”, ed. C.Balkowsky et al. Editions Frontieres 1992 p.435 (W. Godłowski)
 6. „Angular Momentum of Galaxies in the LSC” in „3 DAEC Meeting Medoun” eds. D.Alloin, G.Stasińska, Publications de l’Observatoire de Paris 1992 p.350 (W.Godłowski)
 7. „Orientation of Galaxies in Clouds” in „1992 EIPC Workshop Star Forming Galaxies and Interstelar Media” 1992 eds. J.Franco, F.Ferrini, G.Tenorio-Tagle, p.356 Cambridge University Press 1993 (W. Godłowski)
 8. „Implications of Galaxy Alignment for the Galaxy Formation Problem” in „1993 Violent Star Formation – From 30 Doradus to QSO”, eds. G.Tenorio-Tagle Cambridge University Press 1994 p.274 (W. Godłowski)
 9. „Some effects in the orientation of galaxies in the rich clusters belonging to the LSC” in „Towards Millenium in Astrophysics” ed. M.Shapiro, World Scientific Publishing, Singapore 1998 p.367 W. Godłowski)
 10. „1.4-GHZ Luminosity Function of Galaxies from The LAS Campanas Redshift Survey”, Proceedings „Observational Cosmology with the New Radio Surveys” eds. M.Bremer N.Jackson Astrophysics and Space Science Library vol 226 Kluwer Dordrecht Cluver 1997 p.51 (J. Machalski ,W. Godłowski)
 11. „Galaxy orientation in Abell A14, A754, A3667” in Proceedings Second Lviv Conference „Selected questions in astronomy and astrophysics” Widawniczyj Centr Lwowskowo Universiteta Lwow 1999 p.157 (W. Godłowski, F. Baier)
 12. „Some aspects of clustering in LCRS” in „Frontiers of matter” proceedings of the XI Recontres de Blois 1999 p.586 ed. Jean Tran-Than-Van The GiOi Publishers Vietnam 2001 (W. Godłowski J. Machalski)
 13. „Testing hypothesis of Redshift quantization in Iwanowska Galaxy Lines connected with our Galaxy and M31” in Proceedings „Cesna Conference on Gravitation, Electromagnetism and Cosmology eds. K.Rudnicki, C.Roy Keys Inc. Apeoron Montreal 2001 p.133 (K. Rudnicki, W. Godłowski A. Magdziarz)
 14. „Symmetries in the Universe and the Large Scale” in „Quantum Theory and Symmetries” eds E.Kapuścik A.Horzela World Scientific 2002 p.343 (P. Flin, K.Bajan, W. Godłowski)
 15. „Subclustering in Clusters” in Proceedings XXXV Rencontres de Moriond „Energy Density in the Universe” eds. J.Tran Than Van, The GiOi Publishers Vietnam 2002 p.121 (W. Godłowski, F. Baier)
 16. „Power Spectrum for the distribution of Galaxies on the sphere” in Proccedings „Toward an International Virtual Observatory” Garching 2002 eds. P.Quin, K.Górski Astrophysics Symposia Berlin Springer 2004 p.273 (W.Godłowski, M. Piętka, J. Stelmach, M. Szydłowski).
 17. „Large scale periodicity in galaxy redshift distribution” in „2 Kharkov Gravitation Conference” 2003 Spacetime & Substance vol 4 p.225 (K.Bajan, M.Biernacka, P.Flin, W.Godłowski, V.Piervushin, A.Zorin)
 18. „Constraints on a dark energy models from Supernovae” in „1604-2004 Supernovae as cosmological lighthouse ” 2005 ASP Conference series vol 342 p.508 ed. M.Turatto (W.Godłowski, M.Szydłowski)
 19. „Is the nonhomogeneous Universe an alternative to FRW with L?” in „1604-2004 Supernovae as cosmological lighthouse ” 2005 ASP Conference series vol 342 p.482 ed. M.Turatto (M.Szydłowski, W.Godłowski)
 20. „Acceleration of the Universe Caused by Non-homogeneity Effect” in „Albert Einstein Century International Conference” 2006 AIP Conference series vol 861 p.867 eds. J.M.Alimi, A.Fuzfa (W.Godłowski, M.Szydłowski,)
 21. „Is the Universe Rotating?” in „Astrophysics and Cosmology After Gamow” 2008 Cambridge Scientific Publication p.287 eds. G.S. Bisnovaty-Kogan et. all. (P.Flin, W.Godłowski, M.Szydłowski)
 22. „Dark matter from Modified Friedmann Dynamics” in „Matter and Energy in the Universe From Nucleosynthesis to Cosmology” XIX Renconters de Blois accepted (M.Szydłowski, W.Godłowski, J.Golbiak) ) arXiv:0712.42325
 23. „Autoccorelation Function for Radio Galaxies” in „Problems of Practical Cosmology” 2008 Russian Geographical Society Saint-Petersburg vol.I ses.I/15 eds. Y.V.Baryshev, I.N.Taganov, P.Teerikorpi (W.Godłowski)
 24. „Comparision of Cosmological Models Selection Methods” in „43 Rencontres de Moriond : „Cosmology” La Thuile 2009 The Gioi Publishers Wietnam p.365 eds \J.Dumarchez, Y. Giraud-Heraud ,J.Tran Thanh Van, (W.Godłowski)
 25. „Astronomia a ocieplenie globalne” Częstochowski Kalendarz Astronomiczny 2009 eds B.Wszołek Sekcja astronomiczne CTN Czestochowa 2008 issn 1895-0787 p.175
 26. „Orientation of the galaxy groups in the Local Supercluster”: Proccedings XXXIemes Rencontres de Blois, Windows on the Universe 2010, eds l.Celnikier, J. Dumarchez, J. Tran Than Van 2010 The Gioi Publishers, Wietnam p.383 (P.Flin, W. Godłowski)
 27. „Clustering of Radio Galaxies” in „45 Rencontres de Moriond : „Cosmology” La Thuile 2010 eds. E. Auge, J. Dumarchez, J. Tran Than Van, The GIOI Publisher Vietnam 2010 p. 341 (W.Godłowski)
 28. „Abilities of Celestial Observations in Astronomical Observatory of Physic Institute in Opole” 2010 Odessa Astronomical Publications vol 23 p.37 (W.Godłowski, M. Szpanko)
 29. „Własności gromad galaktyk” in Materiały konferencji „Człowiek i Wszechświat” Interdyscyplinarna Sesja Naukowa dla uhonorowania Ks. Prof. Konrada Prudnickiego w 85-tą rocznicę Jego urodzin Kraków 2011 eds. B.Wszołek, A.Kuźmicz, M.Jamrozy, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza Częstochowa 2012 p.21 (P. Flin, K. Bajan, M. Biernacka, W. Godłowski, T. Juszczyk, E. Panko, P. Piwowarska)
 30. „Globalne i lokalne efekty rotacji” Częstochowski Kalendarz Astronomiczny 2013, eds B. Wszołek i A. Kuźmicz, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza Częstochowa 2013, ISSN 1895–0787, p.183 (W.Godłowski)
 31. „Ludwik Silberstein in Italy” in Italy in Physics, Astronomy and Engineering. Critical Problems in The History of Science. Proceedings of the 32th International Congress of the Italian Society of Historians of Physics and Astronomy, eds R. Pisano, D. Capecchi, An. Lukešová, The Scientia Socialis Press 2013 p. 259 (P.Flin, W.Godłowski)
 32. „Badanie funkcji świecenia gromad galaktyk” Częstochowski Kalendarz Astronomiczny 2014, eds B. Wszołek i A. Kuźmicz, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza Częstochowa 2014, ISSN 1895-0787, p.277 (Joanna Popiela, Włodzimierz Godłowski)
 33. „New method of investigation of the alignment of galaxies” in Proceedings of the Polish Astronomical Society Volume 3 XXXVII Polish Astronomical Society Meeting eds. A. Różańskam M. Bejger, Polskie Towarzystwo Astronomiczne ul. Bartycka 18 00-716 Warszawa, 2016 p. 223 (Włodzimierz Godłowski, Paulina Pajowska, Joanna Popiela)
 34. „The Alignment of rich ACO galaxy structures” in Proceedings of the Polish Astronomical Society Volume 3 XXXVII Polish Astronomical Society Meeting eds. A. Różańskam M. Bejger, Polskie Towarzystwo Astronomiczne ul. Bartycka 18 00-716 Warszawa, 2016 p. 236 (Monika Biernacka, Katarzyna Bajan, Wlodzimierz Godłowski, Piotr Flin)
 35. „Instabilities in Interacting Binary Stars” Non-Stable Universe: Energetic Resources, Activity Phenomena and Evolutionary Processes ASP Conference Series, in press A. M. Mickaelian, H. A. Harutyunian, and E. H. Nikoghosyan, eds. 2017 Astronomical Society of the Pacific (Andronov, Ivan L.; Andrych, K. D.; Antoniuk, K. A.; Baklanov, A. V.; Beringer, P.; Breus, V. V.; Burwitz, V.; Chinarova, L. L.; Chochol, D.; Cook, L. M.; Cook, M.; Dubovský, P.; Godłowski, W.; Hegedüs, T.; Hoňková, K.; Hric, L.; Jeon, Young-Beom; Juryśek, J.; Kim, Chun-Hwey; Kim, Yonggi; Kim, Young-Hee; Kolesnikov, S. V.; Kudashkina, L. S.; Kusakin, A. V.; Marsakova, V. I.; Mason, P. A.; Maśek, M.; Mishevskiy, N.; Nelson, R. H.; Oksanen, A.; Parimucha, S.; Park, Ji-Won; Petrík, K.; Quinones, C.; Reinsch, K.; Robertson, J. W.; Sergey, I. M.; Szpanko, M.; Tkachenko, M. G.; Tkachuk, L. G.; Traulsen, I.; Tremko, J.; Tsehmeystrenko, V. S.; Yoon, Joh-Na; Zoła, S.; Shakhovskoy, N. M.)
 36. „The Investigation of the Luminosity Function for Sample 6168 Galaxy Clusters” in Proceedings of the Polish Astronomical Society Volume 7, XXXVIII Polish Astronomical Society Meeting eds. A. RóżańskamPolskieTowarzystwoAstronomiczne ul. Bartycka 18 00-716 Warszawa, 2018 p. 239( Włodzimierz Godłowski, Joanna Popiela, Monika Biernacka, Katarzyna Bajan, Elena Panko, Paulina Pajowska, Piotr Flin)
 37. „The orientation of galaxies and their clusters as a test of the large-scale structure formation theory” Częstochowski Kalendarz Astronomiczny 2019, eds B. Wszołek i A. Kuźmicz, Astronomia Nova i Drukarnia i wydawnictwo POLIGRAM 2019, ISBN 978-83-952313-2-2, ISSN 1895-0787, p.183 (Włodzimierz Godłowski, Vladimir Stephanovich, Marek Biesiada, Paulina Pajowska, Joanna Popiela, Piotr Flin)
 38. „New method of the investigation of alignment of galaxies in clusters” 2020 in Proceedings of the Polish Astronomical Society XXXIX Polish Astronomical Society Meeting Eds: Katarzyna Małek et all.,Polskie Towarzystwo Astronomiczne ul. Bartycka 18 00-716 Warszawa, 2020 p. 309 ( Włodzimierz Godłowski, Vladimir Stephanovich, Monika Biernacka)
 39. „Wspomnienia o Kazimierzu Kordylewskim” w „Kazimierz Kordylewski jako człowiek i astronom”
  Redakcja Bogdan Wszołek, Agnieszka Kuzmicz Wydawnictwo Astronomia Nova Ul. Orla 171, 30-244 Kraków ISBN 978-83-957016-1-0 2020 str 95 (Włodzimierz Godłowski)

Redaction of the Conference Publications

 1. Wykorzystanie Małych Teleskopów II, Materiały Konferencji Opole 16-17 Czerrwca 2011 eds.Katarzyna Bajan i Włodzimierz Godłowski Biblioteka Uranii nr 29, 2011, Drukarnia Cyfrowa KSERKOP, Kraków

Inne publikacje

 1. Abstract „On the orientation of Galaxies in the different regions of the Local Supercluster”, „International Workshop on Supercluster and Clusters of Galaxies and Enviromental Efect” Sesto – Mosso Italy, eds. G. Giuricin, F. Mardirossian, M.Mezzeti 1990 p.111 (W.Godłowski)
 2. „XI Krakowska Letnia Szkoła Kosmologii” Postępy Astronomii 1988 tom XXXVI zeszyt 3 1988 PWN s.205(B. Wszołek, W.Godłowski)
 3. „Analiza statystyczna materiałów z osady w Mogile pod Krakowem” w Materiały Archeologiczne Nowej Huty 1992 XV s.55 (W.Godłowski)
 4. „Odkrycie planet wokół pulsara PSR 1257+12” Universitas 1994 vol 57-58 p.9 (W.Godłowski)
 5. „Międzynarodowy Rok Astronomii w Opolu” Urania-Postępy Astronomii 1/2010 (745) p.39 (W.Godłowski)
 6. „Ewolucjonizm a religia |”Uwagi o ewolucjonizmie” Artykuł popularnonaukowy dotyczący spotkania „Areopag” Tygodnik Salwatorski 2013 11 (952) 1, 17 III 2013 (W.Godłowski)
 7. „Zapomniany polski astrofizyk – Silberstein kontra Einstein” Urania-Postępy Astronomii 3/2015 (777) p.13 (P.Flin, W.Godłowski)
 8. „Obserwatorium Astronomiczne Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego” w „Polskie ośrodki Astronomiczne” eds Krzysztof Czart
  Polskie Towarzystwo Astronomiczne Warszawa 2021 ISBN 978-83-960050-2-1 str 40 (Włodzimierz Godłowski, Andrzej Czaiński)
 • Własności galaktyk i struktur wielkoskalowych
 • Orientacja galaktyk
 • Grupowanie galaktyk i ich struktur
 • Testowanie modeli kosmologicznych
 • Zastosowanie metod statystycznych w astronomii

Semestr zimowy 2020/21

Rok studiów Przedmiot Sposób prowadzenia zajęć Ilość godzin Dzień Godziny Miejsce
kurs Badania układu słonecznego Z 15 Poniedziałek 16:30 – 17:15 Obs. Astronom.
IV fizyka Wykład specjalizacyjny (W) Z 30 Piątek 10:45 – 12:15 Obs. Astronom.
I optyka Statystyka i analiza danych pomiarowych (W) Z 15 Poniedziałek 9:45 – 10:30 250
I optyka Statystyka i analiza danych pomiarowych (L) Z 30 Poniedziałek 10:30 – 12:00 250

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close