o sposobie i trybie organizacji zajęć w okresie  obowiązywania zarządzenia nr 22/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie: szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wśród pracowników, studentów, doktorantów i słuchaczy Uniwersytetu Opolskiego.

  1. Zajęcia w większości odbywają się zdalnie zgodnie z harmonogramem tygodniowym.
    Formy prowadzenia zajęć: e-mail, telefon, Skype i inne komunikatory, np. Microsoft Teams, platformy e-learningowe – Moodle

Forma prowadzenia zajęć zależy od prowadzącego i możliwości technicznych, jakimi dysponują studenci.

  1. Studenci zostaną poinformowani o sposobie prowadzenia zajęć bezpośrednio przez nauczycieli akademickich.
    Starości poszczególnych lat są proszeni o kontakt e-mailowy z nauczycielami akademickimi, w celu uzgodnienia sposobu prowadzenia zajęć.
  2. Informacje o ewentualnych koniecznych zmianach w planie będą przekazywane na bieżąco bezpośrednio studentom i publikowane na stronie www Instytutu Fizyki.
  3. Odstępstwa od harmonogramu tygodniowego – opis zawarty w tabeli: Tabela zajęć realizowanych niezgodnie z harmonogramem tygodniowym.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close