W dniu 21 czerwca 2018r. Rada Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zaakceptowała uchwałę Komisji Habilitacyjnej podjętą w postępowaniu dr Valeriego Slipko o nadaniu mu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka.

Valeriy Slipko w roku 1996 zdobył magisterium z wyróżnieniem z teoretycznej fizyki jądrowej (Wydział Fizyki i Technologii, Charkowski Uniwersytet Państwowy, Ukraina). Stopień naukowy doktora nauk fizycznych otrzymał w roku 2000, po obronie pracy doktorskiej zatytułowanej „Polaryzacja produktów reakcji jądrowych z udziałem lekkich jąder przy energiach pośrednich” (Charkowski Uniwersytet Narodowy).

Od roku 2016 zatrudniony w Instytucie Fizyki w Katedrze Fizyki Ciała Stałego na stanowisku adiunkta.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

 

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close