Optyka okularowa z elementami optometrii

Celem studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Optyka okularowa z elementami optometrii jest przejest wykształcenie absolwenta, który będzie posiadał bogatą wiedzę z zakresu optyki, wzbogaconą o podstawy fizyki, matematyki, biologii, chemii, medycyny i informatyki oraz będzie miał umiejętności pozwalające na świadome posługiwanie się urządzeniami i aparaturą optyczną, pozwalające na podjęcie pracy w zawodzie optyka, w tym optyka okularowego.

Studenci będą mieli zajęcia w warsztacie optycznym, w którym nauczą się tworzyć od podstaw okulary, a także zajęcia z optyki geometrycznej, instrumentalnej, falowej oraz fizjologicznej, które pozwolą im nabyć praktyczne umiejętności związane z obsługą i konstrukcją zaawansowanych przyrządów optycznych oraz zrozumieć podstawy ich działania. Poznają materiały stosowane w optyce w ramach przedmiotu Materiały optyczne i oftalmiczne. Zajęcia optyczne zostaną uzupełnione o podstawy analizy matematycznej i algebry liniowej, fizykę, biofizykę, biochemię oraz anatomię. Pozwoli to na pewne przygotowanie studentów do egzaminu dyplomowego oraz kontynuację edukacji na studiach II stopnia.

W celu lepszego przygotowania do optometrycznych studiów II stopnia oraz nabycia umiejętności współpracy z optometrystami, studenci przejdą też kurs Procedury badania refrakcji oraz nabędą wiedzę z zakresu przedmiotu Wstęp do soczewek kontaktowych.

Kształcenie na tym kierunku pozwoli na przygotowanie studentów do pracy w różnych podmiotach gospodarczych, które wytwarzają, naprawiają lub świadczą usługi w obszarze optyki. Profil kierunku, umożliwi studentom także doskonalenie swojego warsztatu naukowego, dzięki uczestniczeniu w badaniach naukowych prowadzonych w Instytucie Fizyki oraz pozwoli na uzyskanie kompleksowej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close