Pokazy doświadczeń

pokaz doświadczeń

Instytut Fizyki wspólnie z Opolskim Oddziałem PTF organizuje dostępne dla zorganizowanych grup (klas szkolnych) pokazy wielu doświadczeń fizycznych. Pokazy odbywają się zazwyczaj w czwartki przed południem (dokładna godzina do ustalenia).
Koszt pokazu – 5 zł. od osoby. Pokazy możliwe do obejrzenia w Instytucie Fizyki UO można podzielić na następujące działy:

MECHANIKA – elementy kinematyki, zasady dynamiki, siły tarcia, siły bezwładności, zasady zachowania, elementy ruchu obrotowego bryły sztywnej.

ELEKTROSTATYKA – sposoby elektryzowania, zasada zachowania ładunku, rozkład ładunku na przewodniku, kondensatory, linie sił pola elektrycznego.

ELEKTRYCZNOŚĆ I MAGNETYZM – ogniwa galwaniczne, prawo Ohma, prawa Kirchhoffa, pole magnetyczne wokół przewodnika z prądem, linie pola magnetycznego, indukcja elektromagnetyczna, reguła Lenza, prądy wirowe.

OPTYKA – optyka geometryczna, barwy, elementy optyki falowej.

DRGANIA I FALE – rodzaje wahadeł, drgania tłumione, drgania wymuszone, rezonans mechaniczny, składanie drgań, rodzaje fal, odbicie, załamanie, interferencja, elementy akustyki.

NISKIE TEMPERATURY I PRZEMIANY GAZOWE – własności ciał w niskich temperaturach, zmiany stanów skupienia, cząsteczkowy model gazu, nadprzewodnictwo, podstawowe przemiany gazowe.

STATYKA I DYNAMIKA PŁYNÓW – prawo Pascala, prawo Archimedesa, prasa hydrauliczna, siła wyporu, prawo ciągłości strugi, siła nośna, przepływ laminarny i turbulentny.

Powyższe tematy tworzą zwarte i spójne wykłady ujmujące przekrojowo tytułowy materiał. Nie wykluczamy jednak wprowadzenia zmian w wymienionych tematach po uwzględnieniu sugestii zamawiającego nauczyciela. Istnieje też możliwość przygotowania pokazu zestawu demonstracji na indywidualne zamówienie nauczyciela.

Zgłoszenia szkół na pokazy można dokonać telefonicznie
u organizatora, mgr Andrzeja Trzebuniaka,
pod numerem (77) 452-72-51
lub pocztą elektroniczną
trzeba@uni.opole.pl


Kalendarium         rok 2016       rok 2017


Rok 2019

pokaz48

21.03.2019 – uczniowie z Społecznej Szkoły Podstawowej w Węgrach
zobaczyli pokaz doświadczeń z zakresu Elektryczności.

 

 

 

 

pokaz

28.03.2019 – uczniowie z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Wieluniu i Osjakowie
zobaczyli pokaz doświadczeń z zakresu Elektryczności i Magnetyzmu.

 

 

 

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close