Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu informuje, że w dniach 18.12.2017r. – 24.01.2018r.
w godz. 8.00 – 15.00 będzie przyjmował zapisy uczniów/studentów zainteresowanych podjęciem wakacyjnego zatrudnienia w Niemczech w siedzibie tut. Urzędu tj.  Opole, ul. Oleska 127, I piętro, pok. 5. 

 

Powyższy termin jest nieprzekraczalny.

 •  Oferowana praca wakacyjna to najczęściej prace pomocnicze w hotelarstwie, gastronomii, rolnictwie, sprzątaniu budynków jak również w niewielkim stopniu w przemyśle.
 • Czas pracy, wynagrodzenie oraz pozostałe warunki pracy odpowiadają uregulowaniom taryfowym lub normom przyjętym na danym obszarze.

 

O zatrudnienie wakacyjne mogą ubiegać się:

 • studenci szkół wyższych (w tym studenci ostatniego roku studiów, którzy na dzień 30.09.2018 będą posiadali status studenta)
 • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (za wyjątkiem liceów ogólnokształcących) w tym uczniowie ostatniego roku nauki, którzy na zaświadczeniu o wpisie na listę studentów “Immatrikulationsbescheinigung” będą mieli potwierdzenie daty zakończenia szkoły na dzień 31.08.2018.

 

Dodatkowo uczniowie / studenci deklarują :

 • znajomość języka niemieckiego;
 • deklarują gotowość  do  podjęcia  pracy,  przez co najmniej  2 miesiące w okresie   letnich wakacji,
 • nie mogą  mieć  specjalnych życzeń odnośnie lokalizacji  ( ubiegający się o pracę, którzy  chcą pracować w określonym mieście lub regionie Niemiec  –  otrzymają   odmowę).

 

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że partner niemiecki Zentralstelle für Arbeitsvermittlung (ZAV) w Bonn nie przedstawia konkretnej oferty pracy lecz jedynie przesyła formularze zgłoszeniowe, które po wypełnieniu przez studentów udostępniane są niemieckim pracodawcom.

Jednocześnie informujemy, że w tym roku nabór do pracy wakacyjnej w Niemczech nie został objęty limitem podań.

 

Komplet wymaganych dokumentów stanowią:

imienną pieczątką osoby upoważnionej;

 • 1 egzemplarz oświadczenia wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z ubieganiem się o zatrudnienie za granicą;
 • 1 egzemplarz oświadczenia zawierającego informacje o pracy wakacyjnej w Niemczech wraz z oświadczeniem potwierdzającym otrzymanie, zapoznanie się i akceptację warunków zatrudnienia zawartych w informacji dla uczniów/studentów „Ferienbeschäftigung in Deutschland für ausländische Studenten, Stand: Juni 2016”.

 

 • Uczniowie/studenci, którzy posiadają prawo jazdy winni do kompletu dokumentów dołączyć kopię prawa jazdy.

 

Dokumenty do pobrania w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, ul. Oleska 127,
I piętro, pok. 15 lub na stronie internetowej:  
http://wupopole.praca.gov.pl/

Poprawnie wypełnione i kompletne dokumenty należy składać:

 •  osobiście w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu, Wydział Pośrednictwa Pracy i Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego, ul. Oleska 127, I piętro, pok. 5
 •   lub przesłać pocztą na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole

 

Dokumenty niekompletne lub wypełnione w sposób niepoprawny zostaną odesłane do nadawcy.

 

Wykluczone z pośrednictwa pracy będą osoby, które:

 • Złożą podania równocześnie w dwóch miejscach: w miejscu swojego zamieszkania i nauki;
 • Mają życzenie co do lokalizacji miejsca pracy;
 • Złożyły podania do WUP i dodatkowo ubiegają się o pracę wakacyjną bezpośrednio przez pracodawcę niemieckiego, lub złożyły podanie bezpośrednio w ZAV Bonn.

 

W przypadku wątpliwości informacji udziela się pod nr telefonu  77  44 16 712.

Kontakt bezpośredni:

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Wydział Pośrednictwa Pracy i Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego

ul. Oleska 127 (wejście od strony placu manewrowego, I piętro, pok. 5)

45-231 Opole

Tel. 77 44 16 712

 

Kontakt korespondencyjny:

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

ul. Głogowska 25C

45-315 Opole

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close