W I Pracowni Fizycznej studenci zapoznają się z podstawowymi technikami pomiarowymi oraz różnorodnymi metodami opracowania wyników. W trakcie zajęć studenci wykonują indywidualnie pomiary na wyznaczonym stanowisku pomiarowym, zgodnie z instrukcją dołączoną do danego zestawu pomiarowego. Sprawozdanie zawierające opracowanie wyników pomiarów, wraz z wyznaczeniem błędów pomiarowych student opracowuje w domu i przedkłada prowadzącemu na kolejnych zajęciach. Pracownia podzielona jest na trzy części, znajdujące się w odrębnych pomieszczeniach, tj. Pracownia Mechaniki i Fizyki Molekularnej, Pracownia Elektryczności oraz Pracownia Optyki i Podstaw Fizyki Współczesnej. W czasie trwania semestru studenci wykonują 12 ćwiczeń.

Regulamin I Pracowni Fizycznej


INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ

Wszystkie instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych są podzielone na dwie grupy: instrukcje dla studentów kierunków prowadzonych przez Instytut Fizyki oraz instrukcje dla studentów innych kierunków, takich jak: chemia, biologia, informatyka.


MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Materiały do wykładów przydatne do zapoznania się z metodami obliczeń niepewności pomiarowych można pobrać ze strony http://www.fizyka.uni.opole.pl/ewap/Dydaktyka.html w dziale Statystyczne metody opracowania pomiarów

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close