Materiały dydaktyczne niezbędne do zajęć laboratoryjnych w Pracowni Radioizotopowej (s. 59)

 

Numer Tytuł ćwiczenia
Instrukcje Materiały pomocnicze
1. Charakterystyka licznika G-M
ik_pdf  charakter. GM
2. Prawa statystyczne i niepewności pomiarowe
ik_pdf
3. Wyznaczanie czasu martwego licznika G-M metodą dwóch źródeł oraz przy pomocy oscyloskopu
ik_pdf
4. Rozkład Poissona
ik_pdf
5. Wyznaczanie energii promieniowania gamma pochodzącego ze źródła metodą absorpcji
ik_pdf
6. Pomiar widma amplitudowego impulsów wytwarzanych przez różne źródła promieniowania gamma
ik_pdf
7. Bezwzględny pomiar aktywności źródeł beta promieniotwórczych
ik_pdf
8. Wyznaczanie współczynnika rozpraszania zwrotnego promieniowania beta
ik_pdf
9. Wyznaczanie okresu półrozpadu krótkożyciowych izotopów wytworzonych w procesie aktywacji neutronami
 ik_pdf
10. Badanie rozkładu aktywności znacznika izotopowego przy użyciu scyntygrafu SCINTIMAT – 2G
ik_pdf
11. Pomiar górnej granicy widma energetycznego promieniowania β metodą absorpcji
ik_pdf
12. Wyznaczanie skażeń promieniotwórczych, pomiar dawek promieniowania, osłony przed promieniowaniem
ik_pdf  Rozp. RM

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close