DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

flagi

Rodzaj dotacji budżetowej
lub nazwa programu lub funduszu:
Premia na Horyzoncie 2.0
Nazwa zadania: Udział Uniwersytetu Opolskiego we wspólnym Europejskim Programie Wspólnoty EURATOM powołanym rozporządzeniem Rady UE Nr 1314/2013 z dnia 16 grudnia 2013, uzupełniającym program Horyzont 2020
Planowany okres realizacji 2021 – 2022
Instytucja finansująca Ministerstwo Edukacji i Nauki
Wartość dofinansowania: 235 826 zł
Całkowita wartość zadania: 235 826 zł
Podmiot realizujący projekt Uniwersytet Opolski – Instytut Fizyki
Krótki opis zadania: Od 2014 roku do 2022 zespół Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego prowadzi badania w ramach projektu międzynarodowego realizowanego w ramach programu Euratom w konsorcjum Eurofusion.
W związku z powyższym Uniwersytet Opolski  uzyskał wsparcie finansowe  przeznaczone na dodatki do wynagrodzeń dla osób biorących udział w realizacji projektu, niezależnie od charakteru pracy wykonywanej przy realizacji projektu.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close