• 19.11.2020 – dr Barbara Pytel (IF UO) – zdalnie
  „Burze, grzmoty i pioruny”
 • 29.10.2020 – dr Mariusz Żaba (IF UO) – zdalnie
  „Ruch Browna w potencjałach superharmonicznych i dwustudniowych”
 • 23.01.2020 – dr hab. Włodzimierz Godłowski, prof. UO (IF UO)
  „Nobel z Fizyki 2019”
 • 16.01.2020 – dr hab. Ewa Pawelec (IF UO)
  „Jak wygląda (i brzmi) plazma w tokamaku – Muzeum Interesujących Impulsów Nicka Bradshawa”
 • 12.12.2019 – Seminarium sprawozdawcze
 • 05.12.2019 – Wojciech Dindorf
  „O „stukniętym” Clerku i o maszynce na lody”
 • 21.11.2019 – prof. dr hab. Piotr Garbaczewski (IF UO)
  „Procesy Levy’ego  w potencjałach superharmonicznych”
 • 14.11.2019 – mgr Andrzej Trzebuniak (IF UO)
  „O czułości w fizyce”
 • 07.11.2019 – prof. dr hab. Włodzimierz Stefanowicz (IF UO)
  „Mechanika kwantowa „ułamkowa” w jednym i dwóch wymiarach”
 • 24.10.2019 – dr Ryszard Olchawa (IF UO)
  „Symulacje Monte Carlo na stochastycznych automatach komórkowych”
 • 03.10.2019 – Seminarium organizacyjne – pierwszy rok z nową ustawą (P. Garbaczewski, D. Man)
 • 13.06.2019 – dr Alfons Miliszkiewicz
  „Promieniowanie binarne”
 • 06.06.2019 – mgr Krzysztof Smaga (IF UO)
  „Zmodyfikowany automat komórkowy z anizotropowym lokalnym polem aktywacji-hamowania”
 • 30.05.2019 – dr Helena Kiriczenko (IF UO)
  „Pola losowe w ferroelektrykach uporządkowanych i nieuporządkowanych”
 • 23.05.2019 – prof. dr hab. W. Leoński (IF UZG)
  „Inżynieria stanów kwantowych lub krawiectwo kwantowe – droga do komputerów kwantowych?”
 • 16.05.2019 – dr Marcin Witkowski (IF UO)
  „Eksperymenty w KL FAMO”
 • 09.05.2019 – prof. dr hab. Adam Lipowski (WF UAM)
  „Random graphs: percolation, Ising model and partitioning”
 • 11.04.2019 – dr Ireneusz Książek (IF UO)
  „Wysoka temperatura”
 • 04.04.2019 – Wojciech Dindorf
  „Tarcie w punkcie podparcia”
 • 21.03.2019 – dr hab. Zbigniew Koza, prof. UWr (WFiA UWr)
  „Nowe wyniki w teorii perkolacji”
 • 07.03.2019 – dr hab. Ewa Pawelec (IF UO)
  „Molekuły w tokamaku – skąd się biorą i dlaczego są istotne”
 • 21.02.2019 – dr hab. Włodzimierz Godłowski (IF UO)
  „Za i przeciw „płaskiej Ziemi””
 • 24.01.2019 – mgr Anna Kawecka (IF UO)
  „Zastosowanie techniki EPR, do badania wpływu wybranych ftalocyjanin, na dynamiczne parametry błon modelowych”
 • 17.01.2019 – dr hab. Valeriy Slipko (IF UO)
  „Waves in anisotropic phonon systems in superfluid helium-4”
 • 10.01.2019 – dr Grzegorz Jezierski
  „Promieniowanie X – współczesne wyzwania”

Rok 2018

 • 13.12.2018 – Seminarium Sprawozdawcze
 • 06.12.2018 – dr Diego Moises Almazo Perez z Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Chihuahua, México „Dynamic System Simulation for Designing Objects”
 • Uwaga! Seminarium nadzwyczajne, godz. 14:00, s. 249
  • 29.11.2018 – Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Ryszarda Wiśniowskiego „Efektywne przewodnictwo elektryczne wzorców mikrostrukturalnych mieszaniny dwuskładnikowej w modelu sieciowym z uwzględnieniem oddziaływań pomiędzy najbliższymi sąsiadami” promotor: dr hab.Wiesław Olchawa, prof. UO, (IF UO) recenzenci: prof. dr hab. Adam Lipowski (WF UAM Poznań) dr hab. Zbigniew Koza, prof. UWr (WFiA UWr Wrocław)
 • 22.11.2018 – prof. dr hab. Jerzy Łuczka (UŚ) „Paradoks ujemnej ruchliwości”
 • 15.11.2018 – dr hab. Hubert Wojtasek, prof. UO (WCh) „Związki i reakcje wpływające na wyniki enzymatycznych testów diagnostycznych”
 • 08.11.2018 – prof. dr hab. Włodzimierz Stefanowicz (IF UO) „Kondensat fermionowy w układach silnie skorelowanych”
 • 25.10.2018 – prof. dr hab. Marek Biesiada (UŚ) „Soczewki grawitacyjne nowym narzędziem kosmologii”
 • 18.10.2018 – dr hab. Dariusz Man, prof. UO (IF UO) „Możliwości zastosowania techniki BIC (brain-computer interface) w inżynierii biomedycznej”
 • 11.10.2018 – mgr Joanna Popiela, dr hab. Włodzimierz Godłowski (IF UO) „Wyznaczanie funkcji świecenia gromad galaktyk na podstawie próbki 6188 gromad”
 • 04.10.2018 – dr Marcin Witkowski (IF UO) „Eksperymenty z zimną mieszaniną Rb-Hg”
 • 17.05.2018 – dr Katarzyna Książek (IF UO) „Kosmiczne emocje – praktyczne nauczanie”
 • 10.05.2018 – dr Ireneusz Książek (IF UO) „Stellarator „Wendelstein 7-X” – krok na drodze do kontrolowanej fuzji jądrowej”
 • 19.04.2018 – mgr Krzysztof Smaga (IF UO) „Dynamika modelu formowania wzorców”
 • 12.04.2018 – prof. dr hab. Władysław A. Majewski (UG) „O nowym formaliźmie dla QFT i kwantowej fizyki statystycznej”
 • 05.04.2018 – prof. dr hab. Marek Biesiada (IF UŚ) „Fale Grawitacyjne – nowe okno na Wszechświat”
 • 22.03.2018 – mgr Artur Rokosa (IFD UWr) „Jak wysokie mogą być drzewa i co wspólnego ma krewetka z czajnikiem, czyli o fizyce w świecie zwierząt i roślin”
 • 01.03.2018 – prof. dr hab. Piotr Garbaczewski (IF UO) „Killing versus survival in random motion”
 • 22.02.2018 – dr Valeriy Slipko (IF UO) „On some properties of memristive networks”
 • 18.01.2018 – dr hab. Valentyn Laguta, prof. UO (IF UO) „Charge carries capture and defects in oxide scintillation crystals”
 • 11.01.2018 – mgr Piotr Knosalla (IMiI UO) „Równania aerotaksji”

Rok 2017

 • 14.12.2017 – Seminarium sprawozdawcze
 • 07.12.2017 – dr Marcin Witkowski (IF UO) „Eksperymenty z zimną mieszaniną Rg-Hg”
 • Uwaga! Seminarium nadzwyczajne, godz. 14:00, s. 249
  • 30.11.2017 – Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Daniela Frączka „Charakterystyka wieloskalowa niejednorodności materiałów wielofazowych oraz modelowanie ich właściwości efektywnych” promotor: dr hab.Ryszard Piasecki, prof. UO, (IF UO) recenzenci: prof. dr hab. Adam Lipowski (WF UAM Poznań) dr hab. Zbigniew Koza (WFiA UWr Wrocław)
 • 16.11.2017 – prof. dr hab. Janusz Hołyst  (Wydział Fizyki PW) „Kolektywne emocje w cyberprzestrzeni”
 • 09.11.2017 – prof. dr hab. Janusz Czelakowski (IMiI UO) „Teoria działania”
 • 26.10.2017 – prof. dr hab. Jan Dec (UŚ) „Ferroelektryczne relaksory, co o nich wiemy dziś”
 • 19.10.2017 – Wojciech Dindorf „Czar fizyki (życia codziennego)”
 • 12.10.2017 – mgr Ireneusz Mrówka (IF UO) „Wpływ wybranych związków wanadu na fizyczne parametry modeli błon”
 • 05.10.2017 – dr hab. Włodzimierz Godłowski (IF UO) „Archeologia gwiazdowa”
 • 08.06.2017 – mgr Ryszard Wiśniowski (IF UO) „Efektywne przewodnictwo elektryczne mikrostruktur otrzymywanych za pomocą sieciowego modelu dwuskładnikowej mieszaniny”
 • 01.06.2017 – prof. dr hab. Vitalii Dugaev (PRz) „Spin-resolved transport in 2D systems with Rashba spin-orbit interaction”
 • 25.05.2017 – dr hab. Robert Sochacki, prof. UO (IFil UO) „O dwóch różnych pojęciach zbioru”
 • 11.05.2017 – dr hab. Adam Bacławski (IF UO) „O widmie neutralnego azotu raz jeszcze”
 • 27.04.2017 – „Przyszłość fizyki na WMFiI”
 • 20.04.2017 – mgr Tomasz Szczepański (URz) „Transport ładunku i spinu oraz akumulacja spinowa w magnetycznych złączach tunelowych”
 • 06.04.2017 – dr hab. Grzegorz Francuz, prof. UO (IFil. UO) „Czyje dobro się liczy?”
 • 23.03.2017 – dr Henryk Janus (IF UO) „Niektóre przyczyny wielorakich zastosowań wyładowań elektrycznych z barierą dielektryczną (DBD) – małe dużo mogą ?!”
 • 16.03.2017 – prof. dr hab. Włodzimierz Stefanowicz (IF UO) „Fractional quantum mechanics and confining potentials for Levy flights”
 • 09.03.2017 – dr hab. Włodzimierz Godłowski (IF UO) „Dlaczego Ziemia nie jest kulą lodową?
 • 23.02.2017 – dr hab. Ewa Pawelec (IF UO) „Zanieczyszczenia w plazmie fuzyjnej – kto za tym stoi i komu, ewentualnie, to służy”
 • 16.02.2017 – dr Ganna Lytova (IMiI UO) „On Spectral Properties of Large Random Matrices”
 • 19.01.2017 – mgr inż. Mariusz Czabak (Politechnika Op.) „Profil działalności naukowej Katedry Fizyki Materiałów”
 • 12.01.2017 – dr Valeriy Slipko (IF UO) „Thermodynamic and dynamic properties of anisotropic quasiparticle systems in superfluid helium”

Rok 2016

 • 15.12.2016 – Seminarium Sprawozdawcze

Uwaga! Seminarium nadzwyczajne, godz. 14:00, s. 249

 • 08.12.2016 – Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Barbary Pytel „Wpływ substancji humusowych na fizyczne parametry błon modelowych” promotor: dr hab. Dariusz Man, prof. UO, (IF UO) recenzenci: prof. dr hab. Ryszard Krzyminiewski (WF UAM Poznań) dr hab. Rafał Luchowski (IF UMCS Lublin)
 • 01.12.2016 – dr hab. Włodzimierz Godłowski (IF UO) „Funkcja świecenia dla gromad galaktyk”
 • 24.11.2016 – Inauguracja Wirtualnej Akademii Astronomii w ramach której o godz. 13 w Auli A i B odbędzie się wykład Janusza Nicewicza z Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Krakowie „Kosmos – ostateczna granica”
 • 17.11.2016 – dr Mariusz Żaba (IF UO) „Stany związane operatorów nielokalnych – przypadek ultrarelatywistyczny”
 • 03.11.2016 – Wojciech Dindorf „Porozmawiajmy o fizyce”
 • 27.10.2016 – dr hab. Ryszard Piasecki, prof. UO (IF UO) „Co łączy zwykłe klocki z liczbą urojoną ‚i’ oraz super-kule z przestrzenną niejednorodnością?”
 • 20.10.2016 – mgr Andrzej Trzebuniak (IF UO) „Fizyka na rowerze”
 • 13.10.2016 – dr Marcin Witkowski (IF UO) „Kryształy fotoniczne”
 • 06.10.2016 – prof. Da-Quan Jiang (Peking University) „Fluctuation theorems for circulations (fluxes) in some nonequilibrium systems”
 • 02.06.2016 – dr hab. Tomasz Polak (Wydział Fizyki UAM) „Gauge dependent physics”
 • 12.05.2016 – dr Ewa Boniewska (WP-T UO) „Telomery jako marker molekularny niepłodności męskiej”
 • 05.05.2016 – dr hab. Maciej Bujak, prof. UO (WCh) „Zrozumieć budowę wewnętrzną i właściwości chloroetanów”
 • 28.04.2016 – prof. dr hab. Maciej P. Wojtkowski (IM UO) „Dynamika chaotyczna w bilardach”
 • 21.04.2016 – prof. dr hab. Oleh Shpotyuk (IF Akademii w Częstochowie) „Positronics of sub-atomistic nanostructurization in advanced nanomaterials engineering”
 • 14.04.2016 – dr hab. Tomasz Zaleski (INTiBS PAN, Wrocław) „Spektroskopia ultrachłodnych atomów w sieciach optycznych”
 • 07.04.2016 – mgr Wojciech Dindorf „Kropla wody, cud przyrody”
 • 25.02.2016 – dr Grzegorz Jezierski „Energetyka Jądrowa w Polsce”
 • 18.02.2016 – mgr Marcin Szpanko (IF UO) „O Układzie Słonecznym i tym co poza nim”
 • 21.01.2016 – dr hab. Hubert Wojtasek, prof. UO (WCh UO) „Błędy w badaniach reakcji enzymatycznych wynikające z nieprzewidzianych reakcji ubocznych”
 • 14.01.2016 – dr Ewa Boniewska (WP-T UO) „Sekwencjonowanie DNA”

Rok 2015

 • 17.12.2015 – Seminarium Sprawozdawcze
 • 10.12.2015 – prof. dr hab. Ryszard Krzyminiewski (UAM, Poznań) „Numeryczna analiza sygnałów elektrokardiograficznych i pulsoksymetrycznych w diagnostyce medycznej”
 • 26.11.2015 – dr inż. Agata Mendys (UJ) „Rozpraszanie światła laserowego w diagnostyce plazmy indukowanej laserowo”
 • 19.11.2015 – III Inauguracja Wirtualnej Akademii Astronomii wykład inauguracyjny wygłosi dr Bogdan Wszołek „Złota era astronomii” godz. 13:30 Aula A i B ul. Oleska 48
 • 12.11.2015 – dr Alfons Miliszkiewicz „Promieniowanie binarne”
 • 05.11.2015 – dr Renata Bujakiewicz-Korońska (UP, Kraków) „Właściwości fizyczne (1-x)Ba0.95Pb0.05TiO3 + xCo2O3, x≤0.10”
 • 29.10.2015 – dr Mariusz Żaba (IF UO) „Nieskończona studnia Cauchy’ego”
 • 22.10.2015 – prof. dr hab. Piotr Garbaczewski (IF UO) „Efekt motyla, przypadek czy konieczność?” – wykład popularny
 • 15.10.2015 – mgr Andrzej Trzebuniak (IF UO) „ERA” mierników analogowych
 • 08.10.2015 – dr hab. Dariusz Man, dr Ireneusz Książek (IF UO) „Czy istnieje obiektywna rzeczywistość” cz.3
 • 11.06.2015 – dr hab. Ryszard Piasecki, dr hab. Wiesław Olchawa (IF UO) mgr Daniel Frączek, mgr Ryszard Wiśniowski (IF UO) „O rekonstrukcji 3D mikrostruktur porowatych – projekt CSIRO”
 • 28.05.2015 – prof. Włodzimierz Stefanowicz (IF UO) „Porządek i nieporządek w perowskitach”
 • 21.05.2015 – prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja (WCh UO) „Polimery i materiały polimerowe: otrzymywanie, właściwości i kierunki zastosowań”
 • 14.05.2015 – dr hab. Piotr Ługiewicz (IFT UWr) „Poza granicami twierdzenia Earnshawa: lewitująca żaba”
 • 07.05.2015 – dr hab. Teobald Kupka, prof. UO (WCh UO) „Od spektroskopii do struktury. Modelowanie molekularne małych i dużych układów molekularnych”
 • 23.04.2015 – dr inż. Marek Betiuk (IMP Warszawa) „Technologie plazmowe syntezy warstw azotowanych i powłok PVD w pracach badawczych w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej”
 • 16.04.2015 – mgr Ryszard Wiśniowski (IF UO) „Prosty model efektywnego przewodnictwa materiałów o złożonej strukturze”
 • 09.04.2015 – dr hab. Ewa Pawelec (IF UO) „Plazma jonowa – produkcja, filtrowanie i pomiar gęstości jonów ujemnych”
 • 26.03.2015 – Dr Sci. Valentyn Laguta (CR Academy of Sciences, Praga, Czechy) „Relaxor perovskite multiferroics”
 • 19.03.2015 – dr hab. Dariusz Man (IF UO) „Czy istnieje obiektywna rzeczywistość” cz.2 „Biofizyka mózgu”
 • 12.03.2015 – dr hab. Rudolf Słota (WCh UO) „Magiczne pierścienie, fotony i akceptory elektronów”
 • 05.03.2015 – dr Roman Szatanik (IF UO) „Sposoby i materiały do przechowywania wodoru” cz.2
 • 26.02.2015 – dr Ryszard Olchawa (IF UO) „Przestrzeń stanów i symetrie skończenie wymiarowego magnetyka Heisenberga”
 • 19.02.2015 – prof. dr hab. Piotr Garbaczewski (IF UO) „Nielokalnie indukowane procesy losowe”
 • 22.01.2015 – dr Jacek Wendykier (OCO) „Fizyka w radioterapii” cz.2
 • 15.01.2015 – mgr Barbara Pytel (IF UO) „Wpływ kwasów fulwowych i huminowych na fizyczne parametry błon modelowych”
 • 08.01.2015 – dr hab. Edward Boroński (IF UO) „Modele wzmocnienia gęstości pędowych anihilujących par elektron-pozyton w ciałach stałych”

Rok 2014

 • 18.12.2014 – Seminarium sprawozdawcze
 • 11.12.2014 – prof. dr hab. inż. Krzysztof Kurzydłowski, dyrektor NCBiR Spotkanie dotyczące zagadnień wspierania badań, wdrożeń i transferu technologii w ramach nowej perspektywy unijnej 2014-2020. Spotkanie odbędzie się dnia 11 grudnia 2014 r. o godz. 14.00 w Sali Senatu UO (Collegium Maius).
 • 04.12.2014 – prof. dr hab. Włodzimierz Stefanowicz (IF UO) dr hab. Włodzimierz Godłowski (IF UO) „Rozkład momentów pędu galaktyk, wynikający z ich oddziaływania pływowego”
 • 27.11.2014 – mgr Andrzej Trzebuniak (IF UO) „Fizyka pióra wiecznego – pióra wieczne fizyka”
 • 20.11.2014 – dr hab. Kazimierz Biedrzycki, prof. UO (IF UO) „Nagroda Nobla z fizyki – 2014”
 • 13.11.2014 – dr hab. Dariusz Man (IF UO) „Czy istnieje obiektywna rzeczywistość?”
 • 06.11.2014 – dr inż. Grzegorz Banach dr inż. Aleksandra Rosolska Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe (P Wr) „SPIN-LAB: Specjalizowana Polska Infrastruktura Naukowa na rzecz Laboratoriów Badawczych”
 • 23.10.2014 – dr hab. Włodzimierz Godłowski (IF UO) „Rotacja Wszechświata?”
 • 16.10.2014 – dr Mariusz Żaba (IF UO) „Studnia Cauchy’ego”
 • 09.10.2014 – dr Roman Szatanik (IF UO) „Sposoby i materiały do przechowywania wodoru”
 • 05.06.2014 – dr Ewa Juszyńska-Gałązka (IFJ Kraków) „Spektroskopowe badania dynamiki wybranych materiałów materii miękkiej”
 • 29.05.2014 – dr inż. Grzegorz Jezierski (PO) „100 lat lampy rentgenowskiej”
 • 15.05.2014 – prof. dr hab. Włodzimierz Stefanowicz (IF UO) „Dyfuzja pozytonu w warstwie powierzchniowej”
 • 08.05.2014 – mgr Paulina Pajowska „Pewne aspekty badan nad orientacją galaktyk”
 • 24.04.2014 – dr Marcin Witkowski (If UO, FAMO Toruń) „Pułapka magneto-optyczna rubidowo-rtęciowa w KL FAMO”
 • 10.04.2014 – dr Jacek Wendykier (OCO) „Fizyka w radioterapii”
 • 03.04.2014 – dr hab. Wiesław Olchawa (IF UO) „Symulacje komputerowe kształtów linii niewodorowych formowanych w plazmie”
 • 27.03.2014 – dr Katarzyna Książek (IF UO) „Współpraca z małym i średnim przedsiębiorstwem jako Asystent Innowacji”
 • 20.03.2014 – dr Helena Kiriczenko (IMiI UO) „Pola losowe w ferroelektrykach uporządkowanych i nieuporządkowanych”
 • 13.03.2014 – prof. dr hab. Józef Musielok (IF UO) „O opolskim dorobku naukowym Profesora Antoniego Opolskiego w związku z setną rocznicą Jego urodzin”
 • 06.03.2014 – dr hab. Adam Bacławski (IF UO) „Pomiar stałych atomowych dla lekkich pierwiastków”
 • 27.02.2014 – prof. dr hab. inż. Jerzy Dryzek (IF UO) „”Efekt akumulacji” w profilach implantacji pozytonów”
 • 20.02.2014 – dr Mariusz Żaba (IF UO) „Statystyka trajektorii losowych w procesach Levy’ego'”
 • 23.01.2014 – dr Dariusz Man (IF UO) „Zastosowanie techniki EPR w badaniach błon modelowych i biologicznych” cz.2
 • 16.01.2014 – dr hab. Ryszard Piasecki (IF UO) „Rekonstrukcja Monte Carlo wzorców zwartych klastrów z zachowaniem powierzchni międzyfazowej”
 • 09.01.2014 – dr Krzysztof Bolejko (University of Sydney, Australia) „Krzywizna Wszechświata”

Rok 2013

 • 12.12.2013 – Seminarium sprawozdawcze
 • 05.12.2013 – prof. dr hab. Włodzimierz Stefanowicz (IF UO) „Stabilność magnonów, cz.2”
 • 28.11.2013 – dr hab. Ryszard Pietrzak, prof. UO (IF UO) „(Opolskie) badania zjawisk transportu wodoru w metalach, cz. 2”
 • 21.11.2013 – dr hab. Ryszard Pietrzak, prof. UO (IF UO) „(Opolskie) badania zjawisk transportu wodoru w metalach, cz. 1”
 • 14.11.2013 – dr hab. Włodzimierz Godłowski (IF UO) „Problem selekcji modeli kosmologicznych na podstawie danych obserwacyjnych”
 • 07.11.2013 – prof. dr hab. Włodzimierz Stefanowicz (IF UO) „Stabilność magnonów”
 • 24.10.2013 – dr Krystyna Nowak-Wolna (Wydział Hist.-Ped. UO) „Emisja głosu – warsztaty, cz.3 (Artykulacja i intonacja)”
 • 17.10.2013 – dr Dariusz Man (IF UO) „Zastosowanie techniki EPR w badaniach błon modelowych i biologicznych”Uwaga! Seminarium nadzwyczajne, godz. 13:00, s. 249
 • 10.10.2013 – Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Jacka Wendykiera „Sieciowe modele typu drapieżniki i ofiary – zastosowanie w modelowaniu nowotworów” promotor: prof. dr hab. Adam Lipowski, (WF UAM) recenzenci: dr hab. Katarzyna Sznajd-Weron, prof. UWr (IFT UWr) dr hab. Andrzej Pawlak (WF UAM)
 • Uwaga! Zmiana godziny: po zakończeniu w/w obrony
 • 10.10.2013 – „UO z fizyką czy bez?” Dyskusja. Moderator – prof. dr hab. Piotr Garbaczewski
 • 03.10.2013 – mgr Daniel Frączek (PO & IF UO) „Fazowe deskryptory entropowe i ich korelacja z miarą niejednostajności Steinhausa”Połączone seminarium Instytutu Fizyki oraz Opolskiego Seminarium Analizy Matematycznej (IM)
 • 13.06.2013 – prof. dr hab. Andrzej Cegielski (IM UZG) „Modele i metody matematyczne w tomografii, radioterapii i grze Sudoku”
 • 06.06.2013 – dr hab. Adam Konefał (IF UŚ) „Niepożądane reakcje jądrowe indukowane przez wiązki promieniowania stosowane w teleradioterapii”
 • 23.05.2013 – dr Krystyna Nowak-Wolna (Wydział Hist.-Ped. UO) „Emisja głosu – warsztaty, cz. 2”
 • 16.05.2013 – dr Krystyna Nowak-Wolna (Wydział Hist.-Ped. UO) „Emisja głosu – warsztaty, cz. 1”
 • 09.05.2013 – dr Ireneusz Książek (IF UO) „E-learning na Uniwersytecie Opolskim – platforma WBTExpress”
 • 25.04.2013 – Prof. Volodimir Simulik (Institute of Electron Physics UAS, Uzhgorod, Ukraina) „Fermi – Bose duality of the spinor field”
 • 18.04.2013 – prof. dr hab. Michał Kurzyński (UAM Poznań) „Stochastyczna dynamika biologicznych maszyn molekularnych”
 • 11.04.2013 – dr hab. Tomasz Zaleski (INTiBS PAN, Wrocław) „Korelacje w układzie ultrachłodnych bozonów w sieci optycznej”
 • 21.03.2013 – dr hab. Grzegorz Kondrat (IFT UWr) „Centrum Galaktyki”
 • 14.03.2013 – dr Ewa Pawelec (IF UO) „Diagnostyka plazmy niskotemperaturowej metodami spektroskopii optycznej”
 • 07.03.2013 – dr hab. Edward Boroński (IF UO) „Problem „ogonów wielociałowych” przy interpretacji charakterystyk anihilacji pozytonów”
 • 28.02.2013 – dr Włodzimierz Godłowski (IF UO) „Skala czasu w astronomii a skala czasu w archeologii”
 • 21.02.2013 – mgr Jacek Wendykier (OCO) „Modelowanie dynamiki wzrostu guza nowotworowego”
 • 24.01.2013 – dr hab. Franciszek Gołek, prof UWr (IFD UWr) „Pomiary elektronowej pracy wyjścia”
 • 17.01.2013 – prof. dr hab. Piotr Garbaczewski (IF UO) „Procesy Levy’ego i dynamika „ułamkowa””
 • 10.01.2013 – dr Ireneusz Książek (IF UO) „Problemy spektroskopii plazmy wysokotemperaturowej” cz. 2

Rok 2012

 • 13.12.2012 – Seminarium sprawozdawcze
 • 06.12.2012 – dr Włodzimierz Godłowski (IF UO) „Ludwik Silberstein – największy anatagonista Einsteina”
 • 29.11.2012 – prof. dr hab. inż. Jerzy Dryzek (IF UO) „Pozyton jako narzędzie do badań materii w różnej skali”
 • 22.11.2012 – szkolenie BHP
 • 15.11.2012 – prof. dr hab. Józef Musielok (IF UO) „Kilka myśli o dialogu człowieka z Naturą”
 • 08.11.2012 – dr hab. Ewa Dryzek, prof. IFJ (IFJ PAN, Kraków) „Anihilacja pozytonów w materiałach molekularnych”
 • 25.10.2012 – prof. dr hab. Włodzimierz Stefanowicz (IF UO) „Grafen w komórkach pamięci”
 • 18.10.2012 – dr Włodzimierz Godłowski (IF UO) „Dlaczego Ziemia nie jest kulą lodową?”
 • 11.10.2012 – dr Ireneusz Książek (IF UO) „Problemy spektroskopii plazmy wysokotemperaturowej”
 • 04.10.2012 – Dyrekcja IF „Bilans otwarcia”
 • 31.05.2012 – Prof. Ivan L. Andronov (Odessa National Maritime University, Ukraina) „Advanced Methods for Time Series Analysis”Uwaga! Seminarium nadzwyczajne
 • 24.05.2012 – Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Agaty Wójcik „Procesy transportu ładunku w bioaktywnych kompozytach” promotor: dr hab. Kazimierz Biedrzycki, prof. UO, recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Górecki (IF UO) prof. dr hab. Zbigniew Czapla (IF UWr)
 • 17.05.2012 – prof. dr hab. Andrzej Zaleski (INTiBS, Wrocław) „101 lat z nadprzewodnictwem”
 • 10.05.2012 – Zebranie Wyborcze Uwaga! godz. 14:30
 • 26.04.2012 – Zebranie Wyborcze Uwaga! godz. 14:30Uwaga! Seminarium nadzwyczajne, godz. 12:00, s. 249
 • 26.04.2012 – Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Dariusza Kędzierskiego „Wpływ nieporządku w skali nanoskopowej na własności fizyczne dielektryków i innych ciał stałych” promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Stefanowicz, recenzenci: dr hab. Antonii Mituś, prof. PWr (IF PWr) prof. dr hab. Jan Dec (IF UŚ)
 • 19.04.2012 – dr hab. Ryszard Piasecki (IF UO) „Czy student może zrozumieć równanie Schrodingera?”
 • 12.04.2012 – Zebranie Wyborcze Uwaga! godz. 14:30
 • 29.03.2012 – dr hab. inż. Jerzy Dryzek, prof. UO (IF UO) „Mikroskop pozytonowy”
 • 22.03.2012 – dr Grzegorz Engel (IF UO) „Wybrane związki metali w diagnostyce, terapii i badaniach biofizycznych”
 • 15.03.2012 – dr inż. Grzegorz Jezierski (PGE Elektrownia Opole SA) „Historia powstania Muzeum Lamp Rentgenowskich”
 • 08.03.2012 – dr hab. Kazimierz Biedrzycki, prof. UO (IF UO) „Ferroelectric flat panel display”
 • 01.03.2012 – dr hab. Grażyna Antczak (IF UWr) „Dyfuzja powierzchniowa w skali atomowej”
 • 23.02.2012 – mgr Jacek Wendykier (OCO) „Symulacje sieciowe typu drapieżnik-ofiara w badaniach nad nowotworami”
 • 16.02.2012 – Zebranie Wyborcze
 • 26.01.2012 – dr hab. Antoni Mituś, prof. PWr (IF PWr) „Oktupoling w nanoskali: koncepcje, modelowanie, perspektywy”
 • 19.01.2012 – dr Agnieszka Bartecka (IF UO) „Pomiary i obliczenia parametrów poszerzenia starkowskiego linii neutralnego azotu, tlenu i węgla w świetle emitowanym z plazmy łukowej”
 • 12.01.2012 – Szkolenie dla nauczycieli akademickich Uwaga! godz. 14:30
 • 05.01.2012 – dr Sylwia Lewicka (IFJ PAN Kraków) „Pozyt w gwiazdach neutronowych”

Rok 2011

 • 15.12.2011 – Seminarium sprawozdawcze
 • 08.12.2011 – dr hab. Wiesław Olchawa (IF UO) „Metoda elementów skończonych”
 • 01.12.2011 – prof. dr hab. Piotr Garbaczewski (IF UO) „Probabilistic whereabouts of the „quantum potential””
 • 24.11.2011 – dr hab. Hubert Wojtasek, prof. UO (WChem UO) „Molekularne mechanizmy transmisji sygnałów węchowych u owadów”
 • 17.11.2011 – dr Mariusz Żaba (IF UO) „Asymptotyczne splątanie dwóch atomów w polu o ściśniętych flukuacjach”
 • 10.11.2011 – Prof. dr hab. Oleh Shpotyuk (IF Akademii w Częstochowie) „Beztlenkowe szkła we współczesnej fotonice podczerwieni: od topologii sieci do nowych, wysoce stabilnych zastosowań”
 • 03.11.2011 – prof. dr hab. Włodzimierz Stefanowicz, prof. UO (IF UO) „Opis substancji nieuporządkowanych metodą pól losowych”
 • 27.10.2011 – dr Włodzimierz Godłowski (IF UO) „O orientacji galaktyk”
 • 20.10.2011 – mgr inż. Agata Wójcik (IF UO) „Właściwości fizyczne biomateriałów”
 • 13.10.2011 – prof. dr hab. Piotr Garbaczewski (IF UO) „Bardzo krótka historia czasu”
 • 06.10.2011 – dr hab. Katarzyna Sznajd-Weron (IFT UWr) „Proste modele układów złożonych”
 • 09.06.2011 – mgr Dariusz Kędzierski (IF UO) „Wpływ nieporządku na wybrane własności fizyczne ferroelektryków”
 • 02.06.2011 – dr Ewa Pawelec (IF UO) „Niejednorodności w plazmie wieloskładnikowej”
 • 26.05.2011 – dr hab. Bartłomiej Pokrzywka, prof. UPK (UP Kraków) „Badania plazmy indukowanej laserowo metodami rozproszenia Thomsona i Rayleigha” W ramach projektu unijnego „Z Dyplomem Po Sukces”

  Połączone seminaria Instytutu Fizyki oraz Opolskiego Seminarium Analizy Matematycznej (IM)

 • 19.05.2011 – prof. dr hab. Piotr Biler (IM UWr) „Nielokalne równanie filtracji”
 • 12.05.2011 – dr hab. Grzegorz Karch, prof. UWr (IM UWr) „Rozwiązania samopodobne w równaniach różniczkowych cząstkowych” W ramach projektu unijnego „Z Dyplomem Po Sukces”

 • 05.05.2011 – prof. dr hab. Piotr Garbaczewski (IF UO) „Anomalna asymptotyka procesów dyfuzji”

 • 14.04.2011 – prof dr hab. Adam Gadomski (Uniw. Tech.- Przyr., Bydgoszcz) „Rola wymiarowości w (entropowych) układach typu dyfuzyjnego”
 • 07.04.2011 – dr Adam Bacławski (IF UO) „Badanie widma neutralnej siarki”
 • 31.03.2011 – dr Wojciech Dindorf UWAGA: godz. 15.00 Wykład nadzwyczajny ( w serii Złotych Wykładów UO): „Fizyka jest wszędzie”
 • 24.03.2011 – dr hab. Ryszard Piasecki (IF UO) „Wskaźnik Giniego jako uniwersalna charakterystyka sieci”
 • 17.03.2011 – dr hab. Wiesław Olchawa (IF UO) „Jak było…”
 • 10.03.2011 – dr hab. Edward Boroński (IF UO) „Badanie anihilacji pozytonów w wakansach metali w oparciu o dwuskładnikową teorię funkcjonałów gęstości”
 • 03.03.2011 – dr hab. Malgorzata Broda (WChem. UO) „Zaproszenie do wirtualnego świata chemii”
 • 24.02.2011 – dr hab. Jerzy Dryzek, prof. UO (IF UO) „Wykorzystanie pozytonów w badaniach warstwy wierzchniej materiałów”
 • 17.02.2011 – dr Marcin Witkowski (IF UO) „Fotoasocjacja w zimnych gazach atomowych”
 • 20.01.2011 – prof. dr hab. Arkadiusz Wójs (IF PWr) „W poszukiwaniu nieabelowej cieczy elektronowej (w ułamkowym kwantowym efekcie Halla)”
 • 13.01.2011 – dr hab. Włodzimierz Stefanowicz, prof. UO (IF UO) „Wpływ korelacji losowych na własności termodynamiczne nieuporządkowanych ciał stałych”

Rok 2010

 • 16.12.2010 Badania statutowe – sprawozdania.
 • 09.12.2010 Badania własne – sprawozdania.
 • 02.12.2010 – dr Grzegorz Engel (IF UO) „Wpływ wybranych związków metali na elektryczne właściwości błon lipidowych”
 • 25.11.2010 – Prof. Zong-Hong Zhu (Dept. Astr. Beijing Normal Univ., Chiny) „Testing the coincidence problem of dark energy”
 • 18.11.2010 – dr hab. Małgorzata Broda (WChem. UO) „Analiza konformacyjna modelowych peptydów”
 • 04.11.2010 – dr Grzegorz Engel (IF UO) Seminarium zostało przeniesioneWpływ wybranych związków metali na elektryczne właściwości błon lipidowych”
 • 28.10.2010 – prof. dr hab. Antoni Ciszewski (IFD UWr) „Mieszanie się atomów na powierzchni i w warstwach przypowierzchniowych metali – segregacja i stopy powierzchniowe”
 • 21.10.2010 – dr hab. Ryszard Pietrzak, prof. UO (IF UO) „Zastosowanie zjawiska anihilacji pozytonów do badań korozji w metalach”
 • 14.10.2010 – dr hab. Marek Wolf (IFT UWr) „Hipoteza Riemanna oczami fizyka”
 • 07.10.2010 Spotkanie pracowników Instytutu Fizyki UO
 • 27.05.2010 – dr hab Piotr Flin, prof., UJK (Instytut Fizyki, Uniwersytet Jan Kochanowskiego, Kielce) „Testowanie Scenariuszy Formowania Struktur Wielkoskalowych we Wszechświecie.”
 • 20.05.2010 – dr Wiesław Olchawa (IF UO) „Modelowanie starkowskich kształtów linii, otrzymywanych metodą fazowo sprzężonego zdegenerowanego mieszania czterech fal”
 • 13.05.2010 – dr Grzegorz Engel (IF UO) „Wpływ wybranych związków metali na elektryczne właściwości błon lipidowych” – ODWOŁANE
 • 06.05.2010 – dr Dariusz Man (IF UO) „Na styku fizyki biologii i medycyny. Toksyczne właściwości cyny”
 • 29.04.2010 – prof. dr hab. Wojciech Gawlik (WFiIS UJ) „Magnetometria optyczna – najczulsze pomiary pól magnetycznych”
 • 22.04.2010 – mgr Mariusz Żaba (IFT UWr) „Dynamika splątania ciągłych układów kwantowych”
 • 15.04.2010 – dr Adam Bacławski (IF UO) „Wyznaczanie temperatury plazmy zawierającej azot lub tlen”
 • 08.04.2010 – dr hab. Kazimierz Biedrzycki, prof UO (IF UO) „Piroelektryczność: od starożytności do nowoczesnych zastosowań”
 • 25.03.2010 – mgr Marcin Szpanko (IF UO) „Obserwacje spektrofotometryczne obiektów zmiennych”
 • 18.03.2010 – dr hab. Edward Boronski (IF UO) „Badanie oddziaływań elektron-pozyton w metalach”
 • 11.03.2010 – Prof. Kumi Yasuda (Faculty of Business and Commerce, Keio University, Yokohama, Japonia) „Markov procsses on the adeles and representation of Riemann zeta function”
 • 04.03.2010 – dr Mariusz Niemiec (IF UO) „Dynamika kondensacji warstwy zwilżającej”
 • 25.02.2010 – dr Ryszard Piasecki (IF UO) „Rekonstrukcja mikrostruktury za pomocą deskryptorów entropowych”
 • 18.02.2010 – dr Ewa Pawelec (IF UO) „Plazma w polu magnetycznym – prototyp nowego silnika plazmowego”
 • 21.01.2010 – dr hab. Jerzy Dryzek, prof UO (IF UO) „Anihilacja w locie”
 • 14.01.2010 – prof. dr hab. Piotr Garbaczewski (IF UO) „Procesy Levy’ego w potencjałach wiążących”
 • 07.01.2010 – dr Ireneusz Książek (IF UO) „Kontrolowana fuzja termojądrowa”

Rok 2009

 • 17.12.2009 – dr Włodzimierz Godłowski (IF UO) „Niektóre cechy strukturalne gromad galaktyk”
 • 10.12.2009 – Seminarium sprawozdawcze IF, sala 185
 • 03.12.2009 – dr hab. Krystyna Lukierska-Walasek, prof. UZ (IF UZ) „Prawo Zipfa, funkcje hiperboliczne i strata entropii”
 • 26.11.2009 – mgr Marcin Witkowski (IF UO) „Spinorowe kondensaty Bosego-Einsteina”
 • 19.11.2009 – dr Ryszard Zygadło (WFiIS UJ) „Wielkości termodynamiczne i relatywistyka”
 • 12.11.2009 – dr hab. Franciszek Gołek, prof. UWr (IF UWr) „Desorpcja halogenków litowców stymulowana przejściami elektronowymi”
 • 05.11.2009 – dr hab. Włodzimierz Stefanowicz, prof. UO (IF UO) „Kondensat Fermiego”Połączone seminarium Instytutu Fizyki oraz Instytutu Matematyki i Informatyki
 • 29.10.2009 – prof. dr hab. Piotr Biler (IM UWr) „Nielokalne równania ewolucyjne (modelowanie chemotaksji i agregacji)” godz. 1415, sala 249
 • 22.10.2009 – dr Mariusz Niemiec (IF UO) „Modelowanie kinetyki procesów wzrostu – wybrane przykłady”
 • 15.10.2009 – mgr Agnieszka Bartecka (IF UO) „Pomiar i interpretacja poszerzonych starkowsko kształtów linii widmowych azotu i tlenu”
 • 08.10.2009 – dr Dariusz Man (IF UO) „Wpływ związków metaloorganicznych na dynamiczne właściwości błon liposomów”
 • 04.06.2009 – prof. dr hab. Henryk Kasprzak (IF PWr) „Oko nieznane”
 • 28.05.2009 – dr hab. Paweł Machnikowski (IF PWr) „Koherentne procesy dwufotonowe w kropkach kwantowych”
 • 21.05.2009 – mgr Wojciech Dindorf „Doświadczenia wyjęte z kieszeni”WYKŁAD NADZWYCZAJNY „Złote wykłady na UO”
 • 14.05.2009 – prof. dr hab. Jan Stankowski (Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu) „Mechanika kwantowa – podstawa współczesnej elektroniki” godz. 13.00, Aula ul. Oleska 48
 • 07.05.2009 – mgr Grzegorz Bujnarowski (IF UO) „Stochastyczne metody testowania modeli naprężeń mechanicznych w monokryształach rubinu poddanych bombardowaniu ciężkimi szybkimi jonami na podstawie widm jonoluminescencji”
 • 30.04.2009 – dr Henryk Janus (IF UO) „Pole elektryczne w obszarze wyładowań barierowych”
 • 23.04.2009 – dr hab. Andrzej J. Zaleski (INTiBS, Wrocław) „Badania nadprzewodnictwa”
 • 16.04.2009 – dr Wiesław Olchawa (IF UO) Metoda symulacji komputerowych w badaniach kształtów linii wodoru formowanych w plazmie”
 • 02.04.2009 – dr Stanisława Szarska (IF PWr) „Własności fizyczne biomateriałów”
 • 26.03.2009 – prof dr hab. Tadeusz Nadzieja (IM UO) „Nielokalne zagadnienia fizyki matematycznej”
 • 19.03.2009 – prof dr hab. Witold Karwowski (IF UO) „Procesy dyfuzyjne ze skokami na zbiorach fraktalnych”
 • 12.03.2009 – dr hab. Kazimierz Biedrzycki, prof. UO (IF UO) „Dwójłomność spontaniczna kryształów TGS – nowe ćwiczenie w II pracowni”
 • 05.03.2009 – mgr Marcin Witkowski (IF UO) „Dynamika kondensatu Bosego-Einsteina”
 • 26.02.2009 – mgr Mariusz Żaba (IFT UWr) „Nieodwracalna dynamika optycznego oscylatora parametrycznego”
 • 19.02.2009 – dr Adam Bacławski (IF UO) „Badania widm emisyjnych azotu i neonu”
 • 22.01.2009 – dr hab. Leszek Markowski (IFD UWR) „Elektronowo stymulowana desorpcja jonów litu z powierzchni halogenków litu”
 • 15.01.2009 – prof. dr hab. Wojciech Gawlik (IF UJ) „Najniższe temperatury we Wszechświecie”
 • 08.01.2009 – mgr Andrzej Trzebuniak (IF UO) „Dydaktyka fizyki w Borowicach”

Rok 2008

 • 18.12.2008 – Badania statutowe IF (sprawozdania)
 • 11.12.2008 – Badania własne IF (sprawozdania)
 • 04.12.2008 – prof. dr hab. Adam Lipowski (UAM) „Modelowanie agentowe”
 • 27.11.2008 – mgr Grzegorz Bujnarowski (IF UO) „Akumulacja naprężeń mechanicznych w rubinie podczas napromieniowania szybkimi ciężkimi jonami”
 • 20.11.2008 – dr hab. Włodzimierz Stefanowicz, prof. UO (IM UO) „Solitony magnetyczne”
 • 13.11.2008 – prof. dr hab. Michał Ostrowski (UJ) „Astronomia promieniowania gamma najwyższych energii”
 • 06.11.2008 – dr Ryszard Piasecki (ICh UO) „Dwuskładnikowa miara entropowa dla analizy wielkoskalowej”
 • 30.10.2008 – prof. Jerzy Dryzek (IF UZ) „Zastosowanie GEANT4 w badaniach anihilacji pozytonów”
 • 23.10.2008 – prof. dr hab. Krystian Roleder (IF UŚ) „Co wciąż interesującego jest w fizyce perowskitów?”WYKŁAD SPECJALNY 17.10.2008 – prof. Scott Mc Lennan ze State University of New York „Mars exploration – recent finding and future prospect” godz. 12.30 w sali 249 IF
 • 16.10.2008 – dr hab. Dariusz Prorok (IFT UWr) „Modelowanie pogody: od konwekcji swobodnej do równań Lorenza”
 • 09.10.2008 – dr Jacek Halenka (IF UO) „Modelowanie oddziaływań elektrycznych w plazmie Debye’owskiej, badanie ich efektów spektroskopowych”
 • 02.10.2008 – Spotkanie wszystkich pracowników Instytutu Fizyki

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close