Fizyka, studia doktoranckie, III stopnia

Czteroletnie studia doktoranckie w zakresie fizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UO stanowią trzeci stopień kształcenia uniwersyteckiego (licencjat, magisterium, doktorat). Celem studiów doktoranckich jest stworzenie studentom możliwości znaczącego podniesienia wiedzy i kwalifikacji w zakresie fizyki (fizyka doświadczalna, fizyka teoretyczna, techniki komputerowe, metody analityczne), poprzez aktywny udział w badaniach naukowych. Ich wynikiem powinny być publikacje naukowe w recenzowanych periodykach o zasięgu międzynarodowym, autoryzowane lub współautoryzowane przez doktoranta, a w konsekwencji możliwość przygotowania i obrony rozprawy doktorskiej.

Studia doktoranckie prowadzone są jako studia stacjonarne (bezpłatne) zgodnie z obowiązującym na Uniwersytecie Opolskim regulaminem studiów doktoranckich.

Studia trwają 4 lata i stwarzają możliwość uzyskania stopnia doktora nauk fizycznych. Doktoranci mogą otrzymać pomoc materialną w formie: stypendium socjalnego, zapomogi, stypendium dla najlepszych doktorantów, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

Wychodząc naprzeciw potrzebom doktorantów, zajęcia odbywają się (zgodnie z planem zajęć) w godzinach popołudniowych dwa dni w tygodniu (środa, czwartek).


Kształcenie:

Sylabusy:


Rok akademicki 2020/21 – lista doktorantów:

ROK IV

  • Bartnikowska Agnieszka

 

Finalizacja przewodów doktorskich

  • Kawecka Anna
  • Popiela Joanna
  • Mrówka Ireneusz
  • Smaga Krzysztof

Przewody doktorskie sfinalizowane w ramach studiów doktoranckich

  • dr Barbara Pytel (2016r., promotor dr hab. D. Man, prof. UO)
  • dr Daniel Frączek (2017r., promotor dr hab. R. Piasecki, prof. UO)
  • dr Ryszard Wiśniowski (2019r., promotor dr hab. W. Olchawa, prof. UO)

 

Kierownik Studiów Doktoranckich
dr hab. Adam Bacławski, prof. UO,

abac@uni.opole.pl
Instytut Fizyki UO
ul. Oleska 48
45-052 Opole

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close