Od roku akademickiego 2017/18 nowa specjalność: Fizyka w kryminalistyce.

Specjalność 3,5-letnia inżynierska. W ciągu trwania siedmiu semestrów studiów kształcenie oparte jest na przekazywaniu wiedzy i umiejętności w dziedzinie nowoczesnych technik stosowanych do walki z cyberprzestępczością oraz realizacji kształcenia dających kompetencje inżynierskie.

W dobie powszechnej cyfryzacji, coraz częściej spotykamy się z cyberprzestępczością. Brak wiedzy na temat działania urządzeń takich jak telefony komórkowe, komputery, routery czy niezrozumienie zagrożeń płynących w korzystania z sieci i niewłaściwego przechowywania poufnych danych, ułatwia działania cyberprzestępcom. Specjalność Fizyka w kryminalistyce, ma kształcić przyszłą kadrę, wysoko wyspecjalizowanych inżynierów, gotowych do podjęcia walki z cyberprzestępczością. Specjalność będzie prowadzona w ścisłej współpracy z Wojewódzką Komendą Policji  w Opolu.

Ważniejsze przedmioty specjalistyczne objęte programem studiów to:

 • prawo policyjne,
 • podstawy prawa cywilnego i administracyjnego,
 • etyka służb mundurowych,
 • podstawy prawa karnego z procedurą,
 • analiza śledcza,
 • bezpieczeństwo systemów operacyjnych,
 • podstawy kryminalistyki,
 • programowanie serwerów internetowych,
 • techniki zapisu i przechowywania danych,
 • metody monitorowania treści internetowych.

Co można robić po tych studiach?

Absolwent tej specjalności będzie posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu fizyki, biofizyki, informatyki i chemii, umożliwiającą biegłe posługiwanie się nowoczesnymi technikami kryminalistycznymi, ze szczególnym naciskiem na przestępstwa internetowe i teleinformatyczne. Absolwent będzie posiadał kwalifikacje umożliwiające podjęcie pracy w zakładach kryminalistyki oraz cywilnych laboratoriach wykorzystujących nowoczesny sprzęt analityczny i diagnostyczny.Diagnostyka i analityka medyczna, I stopnia, inżynierskie
Od roku akademickiego 2017/18 zmiana nazwy: Metody diagnostyczne i analityczne w medycynie.
Program kształcenia pozostaje bez zmian.

Specjalność 3,5-letnia inżynierska. W ciągu trwania siedmiu semestrów studiów kształcenie oparte jest na przekazywaniu wiedzy i umiejętności w dziedzinie nowoczesnych technik stosowanych w medycynie oraz realizacji kształcenia dających kompetencje inżynierskie. Doświadczenia zagraniczne i polskie wykazały, że do pełnego wykorzystania aparatury niezbędna jest znajomość fizyki współczesnej w połączeniu z umiejętnością obsługi aparatury i programowania komputerowego.

Kształcenie studentów tej specjalności jest prowadzone przy ścisłej współpracy z Opolskim Centrum Onkologii. Kształcenie jest ukierunkowane na wykorzystanie promieniowania jonizującego i niejonizującego w diagnostyce i terapii medycznej oraz zastosowanie informatyki w medycynie.

Absolwenci tej specjalności będą posiadali kwalifikacje umożliwiające podjęcie pracy w zakładach i pracowniach diagnostyki medycznej, zakładach i pracowniach analityki medycznej i przemysłowej. Studenci zdobędą niezbędną wiedzę do podjęcia studiów magisterskich na fizyce wszystkich specjalności.

Ważniejsze przedmioty specjalistyczne objęte programem studiów to:

 • układy elektroniczne w aparaturze medycznej,
 • radionukleodiagnostyka i terapia,
 • fizyczne podstawy diagnostyki obrazowej,
 • metody optyczne w diagnostyce i terapii,
 • podstawy biofizyki i bioniki,
 • chemia analityczna,
 • grafika inżynierska,
 • analiza instrumentalna,
 • dozymetria,
 • podstawy radiobiologii

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close