Gwałtowny rozwój aparatury stosowanej w medycynie wiąże się z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć fizyki i zastosowaniem komputerów. Doświadczenia zagraniczne i polskie wykazały, że do pełnego wykorzystania aparatury niezbędna jest znajomość fizyki współczesnej w połączeniu z umiejętnością obsługi aparatury i programowania komputerowego. W zespołach opracowujących nową aparaturę medyczną, czy tylko ją stosujących, powinien znajdować się fizyk.

Kształcenie studentów jest prowadzone przy ścisłej współpracy z Wojewódzkim Centrum Medycznym, Szpitalem Wojewódzkim w Opolu, a w szczególności z Zakładem Medycyny Nuklearnej i Opolskim Centrum Onkologii. Kształcenie jest ukierunkowane na wykorzystanie promieniowania jonizującego i niejonizującego w diagnostyce i terapii medycznej oraz zastosowanie informatyki w medycynie.

Absolwent będzie posiadał poszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę ogólną z zakresu nauk fizycznych oraz fizyki medycznej.

Przygotowanie do pracy:

  • przy obsłudze skomplikowanej aparatury medycznej
  • w szpitalach i klinikach wykorzystujących diagnostykę obrazową, diagnostykę i terapię laserową oraz radio- i nukleoterapię
  • w instytucjach naukowych, stacjach SANEPID oraz jednostkach naukowo-badawczych i usługowych
  • w firmach wprowadzających na nasz rynek nowoczesną aparaturę medyczną
  • w firmach zajmujących się projektowaniem i konserwacją aparatury medycznej.

     

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close