dr Roman Szatanik

Katedra Fizyki Medycznej

pokój nr 184
tel. (077) 452 72 84
email: szata@uni.opole.pl

Studia

Fizyka – Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Opole

Doktorat

                                                  Fizyka – Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Częstochowa

               

2019
Artykuły z czasopism

 • Ingram AdamWacke S.Szatanik Roman [i in.]: Structural phase transition in [(C2H5)4N] [(CH3)4N]ZnCl4, w: Phase Transitions : a Multinational Journal, vol. 92, nr 5, 2019, ss. 467-474, DOI:10.1080/01411594.2019.1587440
 • Niemczyk Arkadiusz MarekCzaja KrystynaDziubek KatarzynaSzatanik Roman [i in.]: Functionalized siloxane‐silsesquioxane resins and polypropylene‐based composites: Morphological, structural, thermal, and mechanical properties, w: Polymer Composites, vol. 40, nr 8, 2019, ss. 3101-3114, DOI:10.1002/pc.25154
 • Niemczyk Arkadiusz MarekDziubek KatarzynaCzaja KrystynaSzatanik Roman: Polyethylene composites filled with n‐alkyl‐functionalized siloxane‐silsesquioxane resins and sol‐gel silicas, w: Polymer Composites, vol. 40, nr 11, 2019, ss. 4351-4361, DOI:10.1002/pc.25296
 • Niemczyk Arkadiusz MarekDziubek KatarzynaCzaja KrystynaSzatanik Roman [i in.]: Study of polyethylene nanocomposites with polyhedral oligomeric silsesquioxane nanofillers—from structural characteristics to mechanical properties and processability, w: Polymer Composites, vol. 40, nr S1, 2019, ss. 350-364, DOI:10.1002/pc.24678
 • Peksa P.Trzmiel J.Szatanik Roman [i in.]: Confinement-induced polymorphism in acetylsalicylic acid–nanoporous glass composites, w: Journal of Materials Science, vol. 54, nr 1, 2019, ss. 404-413, DOI:10.1007/s10853-018-2853-8
 • Shpotyuk OlehCalvez LaurentSzatanik Roman [i in.]: Effect of Er3+-doping on 65GeS2-25Ga2S3-10CsCl glass probed by annihilating positrons, w: Optical Materials, vol. 88, 2019, ss. 625-629, DOI:10.1016/j.optmat.2018.12.040


2016
Artykuły z czasopism

 • Niemczyk Arkadiusz MarekDziubek KatarzynaCzaja KrystynaSzatanik Roman [i in.]: Polypropylene/polyhedral oligomeric silsesquioxane nanocomposites – study of free volumes, crystallinity degree and mass flow rate*), w: Polimery, vol. 61, nr 9, 2016, ss. 610-615, DOI:10.14314/polimery.2016.610

2015
Artykuły z czasopism

 • Klym HalynaIngram AdamSzatanik Roman [i in.]: 'Cold' crystallization in nanostructurized 80GeSe2-20Ga2Se3 glass , w: Nanoscale Research Letters, vol. 10, 2015, ss. 1-8, DOI:10.1186/s11671-015-0775-9
 • Klym HalynaIngram AdamSzatanik Roman [i in.]: Positron Annihilation in IR Transmitting GeS₂-Ga₂S₃ Glasses, w: Solid State Phenomena, vol. 230, 2015, ss. 221-227, DOI:10.4028/www.scientific.net/SSP.230.221
 • Pietrzak RyszardSzatanik Roman: Investigation of corrosion defects in titanium by positron annihilation, w: Nukleonika : International Journal of Nuclear Research, vol. 60, nr 4, 2015, ss. 755-758, DOI:10.1515/nuka-2015-0136
 • Szatanik RomanKozyukhin S AShpotyuk M [i in.]: Positronics of radiation-induced effects in chalcogenide glassy semiconductors, w: Semiconductors+, vol. 49, nr 3, 2015, ss. 298-304, DOI:10.1134/S1063782615030197
 • Szatanik RomanIngram AShpotyuk M [i in.]: Structural-relaxation phenomena in As–S glasses as probed by combined PALDBAR technique, w: Materials Chemistry and Physics, vol. 155, 2015, ss. 76-82, DOI:10.1016/j.matchemphys.2015.02.001

2014
Artykuły z czasopism

 • Ochędzan-Siodłak WiolettaDziubek KatarzynaCzaja KrystynaSzatanik Roman [i in.]: High crystallinity polyethylene obtained in biphasic polymerization using pyridinium chloroaluminate ionic liquid, w: Journal of Polymer Research, vol. 21, nr 9, 2014, ss. 558-568, DOI:10.1007/s10965-014-0558-5
 • Pietrzak RyszardSzatanik Roman: The influence of a magnetic field on the formation of corrosion defects in selected metals and steels, analysed using positron annihilation method, w: Acta Physica Polonica A, vol. 125, nr 3, 2014, ss. 733-736, DOI:10.12693/APhisPolA.125.7331
 • Szatanik RomanShpotyuk OIngram Adam* [i in.]: Positron annihilation probing of crystallization effects in TAS-235 glass affected by Ga additions, w: Journal of Physics and Chemistry of Solids, vol. 75, nr 9, 2014, ss. 1049-1053, DOI:10.1016/j.jpcs.2014.05.004

2013
Artykuły z czasopism

 • Pietrzak RyszardBorbulak SabinaSzatanik Roman: Influence of neoplastic therapy on the investigated blood using positron annihilation lifetime spectroscopy, w: Nukleonika : International Journal of Nuclear Research, vol. 58, nr 1, 2013, ss. 199-202
 • Pietrzak RyszardSzatanik RomanOlchawa RyszardKsiążek Katarzyna [i in.]: The influence of mechanical damaging on the lifetime of positrons In ultrahigh-molecular polyethylene, w: Materials Science, vol. 48, nr 6, 2013, ss. 729-738, DOI:10.1007/s11003-013-9561-y

2012
Artykuły z czasopism

 • Ryszard Pietrzak,  Roman Szatanik,  Ryszard Olchawa, Katarzyna Książek: The influence of mechanical damaging on positrons lifetime in ultra-high-molecular polyethylene, w: Physicochemical Mechanics of Materials, 6, 36-44

2011
Artykuły z czasopism

 • Ryszard Pietrzak, Roman Szatanik: The effect of impact pressure on positron lifetime in ultra high molecular weight polyetylene ( PE-UHMW) Chirulen R1120, w: Material Science Forum, Vol. 666, pp 85-88,
  doi: 10.4028/www.sceintific.net/MSF.666.85

2010
Artykuły z czasopism

 • Ryszard Pietrzak, Roman Szatanik: Effect of Magnetic Field on the Corrosion of Iron and St20 Steel as Studied by Positron Annihilation, w: PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC SOLID STATE PHYSICS, 247 (7), 1822-1828
 • Ryszard Pietrzak, dr Roman Szatanik: Effect of Magnetic Field on the Corrosion of Iron as Studied by Positron Annihilation, w: Nukleonika, 55, 31-34
 • Ryszard Pietrzak, Roman Szatanik, Glatki: Investigations of Positron Lifetime Spectra in Iron Defected with Highly Energetic Bi and Kr Ions, w: Nukleonika, 55, 27-30
 • Ryszard Pietrzak, Roman Szatanik: The influence of hydrogen concentration on positron lifetime and electrical resistivity in Vanadium-Hydrogen systems, w: Nukleonika, 55, 35-39

2009
Artykuły z czasopism

 • Ryszard Pietrzak, Daniel Frączek, Roman Szatanik: The influence of external uniaxial stretching on the electromigration and diffusion of hydrogen in iron, w: Journal of Physics and Chemistry of Solids, 70, 588-594

2006
Artykuły z czasopism

 • Ryszard Pietrzak, Roman Szatanik, Anna Jaworska: The influence of magnetic field on annihilation of positrons in corroded steel St-20, w: Acta Physica Polonica, 110, 677-681
 • Ryszard Pietrzak, Wiktor Smiatek, Roman Szatanik: Positron annihilation in corroded steels St20 and St3S, w: Acta Physica Polonica, 110, 667-676

 2005
Artykuły z czasopism

 • Pietrzak, R. Szatanik, A. Jaworska: Influence of external streching on hydrogen electromigration in Pd and PdCu, PdAg alloys, w: Physica B, 367, 167-171
 • R. Pietrzak, R. Szatanik: Positron annihilation in medical preparations of insulin, w: Acta Physica Polonica A, Vol. 107, 852 – 856
 • R. Pietrzak, R. Szatanik: Electromigration and diffusion of hydrogen in palladium defected by cold rolling, w: Physica Scripta, 71,115 – 122

2003
Artykuły z czasopism

 • R. Pietrzak, R. Szatanik, W. Smiatek: The Influence of Heat Treatment and Mechanical Work on the Lifetimes of Positrons in Fe, Pd and Pd-H, w: Physica Scripta, 68, 79-86

2002
Artykuły z czasopism

 • R. Pietrzak, R. Szatanik: Influence of hydrogenation conditions on the kinetics of hydrogen absorption in palladium and its alloys with silver, w: Physicochemical Mechanics of Materials, Nr 3, 284-288
 • R. Pietrzak, R. Szatanik: Influence of the external stretching on hydrogen electromigration in palladium, w: Physica B: Condensed Matter, 315 (1-3), 215-221

2001
Artykuły z czasopism

 • R. Szatanik, R. Pietrzak: Influence o crystal defects on the electromi-gration of the hydrogen in palladium, w: Physica B: Condensed Matter, 307 (1-4) pp.211-216
 • W. Rudzińska, J. Pająk, Cz. Szymański, R. Szatanik: Positron Anihilation in Pure and Hydrogenated Palladium Deformed by Uniaxial Tension, w: Acta Physica Polonica A, Vol 99, 479
 • R. Pietrzak, R. Szatanik, W. Smiatek: Investigations into the influence of hydrogen and defects on spectra of lifetime of positrons in palladium, w: Acta Physica Polonica A, Vol 99, 455

 • Zjawisko elektromigracji i dyfuzji wodoru i jego izotopów w metalach przejściowych
 • Badanie stanu defektowego metali i stopów oraz struktury polimerów i materiałów amorficznych metodą anihilacji pozytonów – pomiary:
  – czasów życia pozytonów,
  – poszerzenia dopplerowskiego linii anihilacyjnej.

W przygotowaniu…

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close