dr inż. Agata Wójcik

Katedra Fizyki Medycznej

pokój nr 183
tel. (077) 452 72 83
email: awojcik@uni.opole.pl

strona osobista

Publikacje

 

2017
Artykuły z czasopism

 • Man DariuszPytel Barbara MariaWójcik Agata [i in.]: Impact of Vanadium(IV)-Oxy Acetylacetonate and Vanadium(III) Acetylacetonatel on the DPPC Liposome Membranes: EPR Studies, w: Acta Physica Polonica A, vol. 132, nr 1, 2017, ss. 52-56, DOI:10.12693/APhysPolA.132.52

Do roku 2003

 • A.Borsowska (Wójcik), S.Szarska, M.Jasiorski, W.Stręk, K.Maruszewski „Optical properties of sol-gel-derived bioactive glasses”, Optica Applicata 2003 vol. 33 nr 1 s.107-114.
 • S.Szarska, H.Jungner i A.Borsowska (Wójcik) „Influence of ionising radiation on biogel bone implants observed by luminescence measurements”, Radiation Measurements 2004 vol. 38 s.497-500.
 • S.Szarska, A.Wójcik, “Photostimulated defect formation in gel-derived biomaterial”, Optica Applicata 2005, vol. 35,4, 799-807.
 • S.Szarska, A.Wójcik, B.Barwiński,”Surface dynamic properties of gel-derived biomaterial”, Inżynieria Biomateriałów, 2007,63-64,37-40.
 • S.Szarska, E.Schmidt, A.Wójcik, “Badanie wpływu deformacji na właściwości powierzchniowe bioaktywnych kompozytów”, Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, XV Krajowa Konferencja Naukowa,2007, wydane jako płyta CD.
 • A.Wójcik, S.Szarska, „Relaxation process on intersurface of bioglass composite materials”, Optica Applicata 2008, vol.38, 1, 267-276.
 • S.Szarska, E.Schmidt, A.Wójcik, “Studies of mechanical treatment on surface Charge of Bioactive Composites”, NBC(Springer) 2008, Proceedings vol.20, 632-635.
 • A.Wójcik, „Procesy transportu ładunku w bioaktywnych kompozytach”, 2012, Praca doktorska.

 

 

W przygotowaniu…

  W przygotowaniu…

  Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close