Grzesiek4mgr Grzegorz Bujnarowski

(02.08.1974 – 08.06.2018)

Z żalem żegnamy naszego Kolegę i Współpracownika, pracownika Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego w latach 2004-2013.

Był absolwentem Fizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Opolskiego. W 2004 roku został zatrudniony ma stanowisku asystenta w Zakładzie Zastosowań Fizyki Jądrowej IF UO. Jeszcze jako student, aktywny członek Koła Naukowego Fizyków, pasjonat fizyki, został włączony w działalność badawczą ZZFJ i legitymował się publikacjami w czasopismach naukowych o międzynarodowym zasięgu. Dwukrotnie  uzyskał  wyróżnienie i stypendium Ministra Edukacji. Za wyróżniające się wyniki w nauce i pracę na rzecz środowiska uzyskał dyplom Rektora Uniwersytetu Opolskiego.

W roku 2004 obronił pracę magisterską i rozpoczął pracę w Instytucie Fizyki na stanowisku asystenta. Od roku 2005 zajmował się badaniami w Pracowni Pomiarów Czasów Życia Pozytonów IF oraz nadzorem naukowo-technicznym nad tą Pracownią. W roku 2006 współorganizował ogólnopolskie Seminarium Anihilacji Pozytonów.

Prowadził badania naukowe głównie w obszarze defektów strukturalnych – ich wpływu na zjawisko anihilacji pozytonów w badanych próbkach. Poza tym prowadził również badania skażenia środowiska pierwiastkami promieniotwórczymi w rocznych przyrostach pni drzew.

Dwukrotnie odbył miesięczne praktyki w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej, a w roku 2007 odbył tam staż naukowy.

Wszystkie zadania wynikające z pełnienia funkcji dydaktycznych i naukowych wykonywał z dużym zaangażowaniem. Zawsze był bardzo życzliwy, pogodny i aktywny.

Zawsze uśmiechnięty – takim go chcemy pamiętać.

 

Koleżanki i koledzy z Instytutu Fizyki
Uniwersytetu Opolskiego

 

Msza Święta pogrzebowa odprawiona zostanie w kościele parafialnym w Krasiejowie we wtorek 12.06.2018 r. o godz. 10, a następnie odprowadzimy zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku na cmentarz komunalny w Nowej Schodni.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close