Prof. dr hab. Bogdan Sujak
(ur. 1924 – zm. 2023)

Biogram *

Bogdan Sujak należał do pierwszego pokolenia fizyków wykształconych po II Wojnie Światowej na Uniwersytecie Wrocławskim (UWr); mgr filozofii w zakresie fizyki 1952 r., dr n. mat.-fiz. 1959 r. (UWr);dr. hab. 1961 r.  (UWr); tytuł profesora nadzw. 1971 r., tytuł profesora 1992 r.

Aktywność zawodowa: związana głównie z Uniwersytetem Wrocławskim (UWr), ale również z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Opolu (WSP-Opole) oraz Instytutem Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN (INTiBS PAN), a także z Politechniką Wrocławską (PWr).

Pełnione funkcje:

 • kierownik Zakładu Wzbudzonej Emisji Elektronów przy Katedrze Fizyki Doświadczalnej UWr. w latach 1962-1966; kierownik Katedry Fizyki Doświadczalnej  w WSP-Opole w latach 1962-1967;
 • dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii w WSP w Opolu w latach 1963-1966;
 • kierownik Katedry Fizyki Ciała Stałego 1966-1969;
 • z-ca dyrektora ds. ogólnych w INTiBS PAN we Wrocławiu w latach 1960-1968;
 • twórca i kierownik Zakładu Kriotechniki w INTiBS PAN we Wrocławiu1968-1972;
 • organizator i pierwszy dyrektor Instytutu Fizyki Doświadczalnej UWr (IFD UWr) – wybrany jednogłośnie w tajnym głosowaniu na lata 1969-1974 przez członków przyszłej Rady Instytutu
 • ponownie wybrany na dyrektora IFD UWr na lata 1984-87;
 • kierownik Zakładu Kriofizyki Ciała Stałego IFD UWr 1975 -1994;
 • koordynator II stopnia  projektu badawczego CPBP  01.08.A w latach 1986-1990

Aktywność w środowisku akademickim:

 • twórca Szkoły Kriofizyki oraz Wzbudzone Emisji Elektronów i Jonów,
 • członek Komitetu Fizyki PAN w latach 1972.75;
 • członek Rad Naukowych: INTiBS we Wrocławiu, Instytutu Fizyki PWr, Instytuty Fizyki WSP w Opolu;
 • współautor pierwszego, wieloletniego Planu Badań  w Problemie Węzłowym PAN – 05.2.5 oraz współautor projektu badawczego CPBC 01.08.A;
 • członek 2 Komisji Oddziału Wrocławskiego PAN i licznych towarzystw naukowych.

Aktywność publikacyjna: autor lub współautor około 400 oryginalnych publikacji naukowych, 18 patentów i 1 wzoru użytkowego, udział w tłumaczeniu 3 książek na język polski z języka angielskiego poświęconych tematyce fizycznej.

Dorobek dydaktyczny/odznaczenia: promotor 48 doktoratów oraz około 350 prac magisterskich z fizyki; uzyskał liczne nagrody ministerialne i odznaczenia za działalność naukową i dydaktyczną

W kręgach specjalistów, prof. Bogdan Sujak uważany jest nie tylko za twórcę Szkoły Kriofizyki oraz Wzbudzonej Emisji Elektronów i Jonów, ale również za jednego z twórców polskiej kriotechniki.

 

* Biogram wg pozycji literaturowej „50 lat Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego 1969-2019. Księga Jubileuszowa”, red. Prowadzący l. Markowski, zespół redakcyjny A. Krajna, R. Kucharczyk, M. Nowicki, L. Ryk, K. Sujak-Lesz, S. Surma, Wrocław 2019; dane i bezpośrednie cytaty zaczerpnięto ze stron 28-32 oraz 39-40

 

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close