Statistics in ExtraGalactic Astronomy and Astrophysics Group

 

Grupa SEGAAG zajmuje się badaniami w dziedzinie szeroko rozumianej astrofizyki i astronomii pozagalaktycznej. Głównym obszarem naszych zainteresowań jest podjęcie przy użyciu metod statystycznych próby rozwiązania jednego z kluczowych problemów współczesnej astronomii pozagalaktycznej a mianowicie problemu formowania się galaktyk i ich struktur. Stosujemy nowe metody do weryfikacji sprawdzalności przewidywań współczesnych scenariuszy formowania galaktyk i ich gromad, co ma kluczowe znaczenie dla współczesnej kosmologii.

The SEGAAG group is engaged in research in the field of astrophysics and extragalactic astronomy in a broad sense. Our main area of interest is to try to solve one of the key problems of modern extragalactic astronomy, namely the problem of galaxy formation and their structures, using statistical methods. We use new methods to check the verifiability of predictions of modern scenarios for galaxy formation and galaxy clusters, which is crucial for modern cosmology.

Najważniejsze zagadnienia badawcze

Main Research Interests
#1#2

Prace Badawcze Grupy:

 • „A new method of investigation of the orientation of galaxies in clusters in lack of information about their morphological types” 2023, Odessa Astronomical Publications, vol. 36 p.20 ( Błażej Mrzygłód, Włodzimierz Godłowski)
 • „A new method of investigation of the orientation of galaxies in clusters in the absence of information on their morphological types” 2023 Applied Sciences, SI: Advances in Galaxy Clusters, 13, p.4845. (Włodzimierz Godłowski, Błażej Mrzygłód)
 • „A construction of luminosity function for asample of 6168 galaxy clusters” 2022 in Proceedings of the Polish Astronomical Society XL Polish Astronomical Society Meeting Eds: Ewa Szuszkiewicz et all.,Polskie Towarzystwo Astronomiczne ul. Bartycka 18 00-716 Warszawa, 2022 p. 114 (Włodzimierz Godłowski, Joanna Popiela, Monika Biernacka, Katarzyna Bajan, Elena Panko, Vladimir Stephanovich, Z-H. Zhu, Paulina Pajowska)
 • „Substructures in the Isolated Galaxy Clusters” 2022 Communications of BAO 69, 2. p. 256 (E.A. Panko, S. Yemelianov, A. Sirginava, Z. Pysarevskyi)
 • „Substructures in the Galaxy Clusters in Rich Regions” 2021 Astronomy Reports. 2021. – 65. – №10. – Р. 1002 (E.A. Panko, I. Yemelianov, V.M. Korshunov, A.R. Sirginava)
 • „Obserwatorium Astronomiczne Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego” w „Polskie ośrodki Astronomiczne” eds Krzysztof Czart Polskie Towarzystwo Astronomiczne Warszawa 2021 ISBN 978-83-960050-2-1 str 40 (Włodzimierz Godłowski, Andrzej Czaiński)
 • „THE INFLUENCE OF STELLAR OBJECTS MASS DISTRIBUTION ON THEIR GRAVITATIONAL FIELDS”, 2020, Revista Mexicana de Astronomia y Astrofisica 56, 201 (Vladimir Stephanovich, Włodzimierz Godłowski, Monika Biernacka and Błażej Mrzygłód)
 • „New method of the investigation of alignment of galaxies in clusters” 2020 in Proceedings of the Polish Astronomical Society XXXIX Polish Astronomical Society Meeting Eds: Katarzyna Małek et all.,Polskie Towarzystwo Astronomiczne ul. Bartycka 18 00-716 Warszawa, 2020 p. 309 ( Włodzimierz Godłowski, Vladimir Stephanovich, Monika Biernacka)
 • Investigation of the orientation of galaxies in clusters: the importance, methods and results of research” 2019, Journal of Cosmology and Astroparticle Physics , 02, 005 (Paulina Pajowska, Włodzimierz Godłowski, Zong-Hong Zhu, Joanna Popiela, Elena Panko and Piotr Flin)
 • „Elemental abundances in the centre of the Galactic nuclear disc” 2019, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 489, Issue 2. 2254 ( V.V. Kovtyukh, S.M. Andrievsky, R.P. Martin, … E.A. Panko)
 • „The orientation of galaxies and their clusters as a test of the large-scale structure formation theory” Częstochowski Kalendarz Astronomiczny 2019, eds B. Wszołek i A. Kuźmicz, Astronomia Nova i Drukarnia i wydawnictwo POLIGRAM 2019, ISBN 978-83-952313-2-2, ISSN 1895-0787, p.183 (Włodzimierz Godłowski, Vladimir Stephanovich, Marek Biesiada, Paulina Pajowska, Joanna Popiela, Piotr Flin)
 • „The Investigation of the Luminosity Function for Sample 6168 Galaxy Clusters” in Proceedings of the Polish Astronomical Society Volume 7, XXXVIII Polish Astronomical Society Meeting eds. Różańska Polskie Towarzystwo Astronomiczne ul. Bartycka 18 00-716 Warszawa, 2018 p. 239 (Włodzimierz Godłowski, Joanna Popiela, Monika Biernacka, Katarzyna Bajan, Elena Panko, Paulina Pajowska, Piotr Flin)
 • „Regular Substructures in the Rich Open Galaxy Clusters” 2018, Astronomy Reports. 62, p. 911 (E.A. Panko, S.M. Andrievsky, S.I. Yemelianov, A.M. Stepaniuk)
 • „Tadeusz Banachiewicz’s scientific activity at Engelhardt Astronomical Observatory of Kazan University” 2018 Acta Historica Astronomiae. 64, p.453 (Nefedyev Y., Flin P., Panko E., Shaimukhametov R., Andreev A.)
 • „Uporządkowanie orientacji galaktyk w gromadach w zależności od typów morfologicznych” Częstochowski Kalendarz Astronomiczny 2018, eds B. Wszołek i A. Kuźmicz, Astronomia Nova i Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza Częstochowa 2018, ISBN 978-83-7455-550-0 i ISSN 1895-0787, p.261 (Włodzimierz Godłowski, Joanna Popiela, Paulina Pajowska, Vladimir Stephanovich)
 • „Wyznaczanie funkcji świecenia gromad galaktyk na podstawie próbki 6188 gromad” Częstochowski Kalendarz Astronomiczny 2018, eds B. Wszołek i A. Kuźmicz, Astronomia Nova i Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza Częstochowa 2018, ISBN 978-83-7455-550-0 i ISSN 1895-0787, p.271 (Joanna Popiela, Włodzimierz Godłowski, Monika Biernacka, Katarzyna Bajan, Elena Panko, Paulina Pajowska, Piotr Flin)
 • „The non-Gaussian distribution of galaxies gravitational fields” 2017, Research in Astronomy and Astrophysics, 17, Issue 12, 119 ( V. Stephanovich, W. Godłowski)
 • „Pewne uwagi do nowej metody badania orientacji galaktyk w gromadach” Częstochowski Kalendarz Astronomiczny 2017, eds B. Wszołek i A. Kuźmicz, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza Częstochowa 2017, ISSN 1895-0787, p.125 (W. Godłowski, V. Stephanovich, P. Pajowska, J.Popiela)
 • „Instabilities in Interacting Binary Stars” Non-Stable Universe: Energetic Resources, Activity Phenomena and Evolutionary Processes ASP Conference Series, in press A. M. Mickaelian, H. A. Harutyunian, and E. H. Nikoghosyan, eds. 2017 Astronomical Society of the Pacific (Andronov, Ivan L.; Andrych, K. D.; Antoniuk, K. A.; Baklanov, A. V.; Beringer, P.; Breus, V. V.; Burwitz, V.; Chinarova, L. L.; Chochol, D.; Cook, L. M.; Cook, M.; Dubovský, P.; Godłowski, W.; Hegedüs, T.; Hoňková, K.; Hric, L.; Jeon, Young-Beom; Juryśek, J.; Kim, Chun-Hwey; Kim, Yonggi; Kim, Young-Hee; Kolesnikov, S. V.; Kudashkina, L. S.; Kusakin, A. V.; Marsakova, V. I.; Mason, P. A.; Maśek, M.; Mishevskiy, N.; Nelson, R. H.; Oksanen, A.; Parimucha, S.; Park, Ji-Won; Petrík, K.; Quinones, C.; Reinsch, K.; Robertson, J. W.; Sergey, I. M.; Szpanko, M.; Tkachenko, M. G.; Tkachuk, L. G.; Traulsen, I.; Tremko, J.; Tsehmeystrenko, V. S.; Yoon, Joh-Na; Zoła, S.; Shakhovskoy, N. M.)
 • OBSERVATIONAL EFFECTS OF GLOBAL AND LOCAL ROTATION” Chapter 1 w monografii „The Universe Rotation: Pro and Contra” eds Myrzakulow Ratbay Nova Science Publishers INC. New York 2017 p.1, ( W. Godłowski)
 • „Nowa metoda badania orientacji galaktyk w gromadach” Częstochowski Kalendarz Astronomiczny 2016, eds B. Wszołek i A. Kuźmicz, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza Częstochowa 2016, ISSN 1895-0787, p.223 (Włodzimierz Godłowski, Paulina Pajowska, Joanna Popiela)
 • „The morphological types of galaxies in the Local Supercluster” in IAU Symp. 308, ” The Zeldovich Universe Genesis and Growth of the Cosmic Web” R. van de Weygaert, S. Shandarin, E. Saar & J.Einasto Eds. Cambridge: Cambridge Univ. Press 2016, p.464 (Bajan K. Flin P. , Godłowski W.)
 • „The Binggeli effect”. in IAU Symp. 308, ” The Zeldovich Universe Genesis and Growth of the Cosmic Web” R. van de Weygaert, S. Shandarin, E. Saar & J.Einasto Eds. Cambridge: Cambridge Univ. Press 2016, p.479 (Bajan K. Biernacka M. Flin P. Godlowski W. Panko E)
 • „Luminosity function for galaxy clusters” in IAU Symp. 308, ” The Zeldovich Universe Genesis and Growth of the Cosmic Web” R. van de Weygaert, S. Shandarin, E. Saar & J.Einasto Eds. Cambridge: Cambridge Univ. Press 2016, p.482 (Bajan K.,Biernacka M., Flin P., Godłowski W., Panko E.,Popiela J.)
 • „New method of investigation of the alignment of galaxies” in Proceedings of the Polish Astronomical Society Volume 3 XXXVII Polish Astronomical Society Meeting eds. Różańskam M. Bejger, Polskie Towarzystwo Astronomiczne ul. Bartycka 18 00-716 Warszawa, 2016 p. 223 (Włodzimierz Godłowski, Paulina Pajowska, Joanna Popiela)
 • „The Alignment of rich ACO galaxy structures” in Proceedings of the Polish Astronomical Society Volume 3 XXXVII Polish Astronomical Society Meeting eds. Różańskam M. Bejger, Polskie Towarzystwo Astronomiczne ul. Bartycka 18 00-716 Warszawa, 2016 p. 236 (Monika Biernacka, Katarzyna Bajan, Wlodzimierz Godłowski, Piotr Flin)
 • „The alignment of galaxy structures” 2015, APJ 815, 20(M. Biernacka, E. Panko, K. Bajan, W. Godłowski, P. Flin)
 • „The Distribution of Galaxies Gravitational Field Stemming from Their Tidal Interaction” 2015, APJ 810, 157, (V. Stephanovich, W. Godłowski)
 • „Construction of luminosity function for galaxy clusters”, in IAU Symp. 309, „Galaxy in 3D across the Universe”, eds. B. L. Ziegler, F. Combes, H. Dannerbauer, M. Verdugo. Cambridge: Cambridge Univ. 2015 p.316 (Włodzimierz Godłowski, Joanna Popiela, Katarzyna Bajan, Monika Biernacka, Piotr Flin, Elena Panko)
 • „The new method of investigating the orientation of galaxies and their clusters”. 2015, in IAU Symp. 309, „Galaxy in 3D across the Universe”, eds. B. L. Ziegler, F. Combes, H. Dannerbauer, M. Verdugo, Eds. Cambridge: Cambridge Univ. Press 2014 p.315(Włodzimierz Godłowski, Paulina Pajowska, Piotr Flin, Elena Panko)
 • „Badanie funkcji świecenia gromad galaktyk” Częstochowski Kalendarz Astronomiczny 2014, eds B. Wszołek i A. Kuźmicz, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza Częstochowa 2014, ISSN 1895-0787, p.277 (Joanna Popiela, Włodzimierz Godłowski)
 • „The investigation of the Orientation of Galaxies in Structures” 2013, ASTROPHYSICS, Vol.56, No. 3, p.349 (E. Panko, P. Piwowarska, J. Godłowska, W. Godłowski, P. Flin)
 • „Problems of Clustering of Radiogalaxies” in IAU 290 „Feeding Compact Objects: Accretion on All Scales”, eds C. M. Zhang, T. Belloni, M. Mendez, S. N. Zhang, Proceedings of the International Astronomical Union 2013, p.215 (W. Godłowski, A.Pollo, J.Golbiak)
 • „Globalne i lokalne efekty rotacji” Częstochowski Kalendarz Astronomiczny 2013, eds B. Wszołek i A. Kuźmicz, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza Częstochowa 2013, ISSN 18950787, p.183 (W.Godłowski)
 • „Some aspects of the orientation of galaxies in clusters”, 2012 Journal of Physical Study, T.16 No 4, 4901 (P. Pajowska, W Godłowski, E. Panko P. Flin)
 • „The investigations of anisotropy in orientations of galaxies”, 2012 Journal of Physical Study 16 No3, 3901 (W. Godłowski, E. Panko, P. Pajowska, P. Flin)
 • „Comments on environmental effects in the origin of angular momenta in galaxies”, 2012, Odessa Astronomical Publication 25, 21 (E. Panko, P. Pajowska, W. Godłowski, P. Flin)
 • „Remarks on the methods of investigations of alignment of galaxies” 2012 APJ 747, 7 (W.Godłowski)
 • „Some observational aspects of the orientation of galaxies” 2011 Acta Physica Polonica B 2011, 42, 2323 (W.Godlowski)
 • „The environmental effects in the origin of angular momenta of galaxies” 2011 Acta Physica Polonica B 2011, 42, 2313 (W.Godlowski, E.Panko, P.Flin)
 • „Some properties of galaxy structures” 2011 Baltic Astronomy 20, 251 (P.Flin, M.Biernacka, W.Godłowski, E.Panko, P.Piwowarska)
 • „Global and Local Effects of Rotation: Observational Aspects” 2011 IJMPD, Volume: 20, Issue: 9 (2011) pp. 1643(W.Godłowski)
 • Biernacka, M. Flin, P., Dynamic evolution of nearby galaxy clusters, Astronomische Nachrichten, Vol.332, Issue 5, p.537(2011)
 • „Własności gromad galaktyk” in Materiały konferencji „Człowiek i Wszechświat” Interdyscyplinarna Sesja Naukowa dla uhonorowania Ks. Prof. Konrada Prudnickiego w 85-tą rocznicę Jego urodzin Kraków 2011 eds. B.Wszołek, A.Kuźmicz, M.Jamrozy, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza Częstochowa 2012 p.21 (P. Flin, K. Bajan, M. Biernacka, W. Godłowski, T. Juszczyk, E. Panko, P. Piwowarska)
 • Wykorzystanie Małych Teleskopów II, Materiały Konferencji Opole 16-17 Czerrwca 2011 eds.Katarzyna Bajan i Włodzimierz Godłowski Biblioteka Uranii nr 29, 2011, Drukarnia Cyfrowa KSERKOP, Kraków
 • „The orientation of Galaxies in Galaxy Clusters” 2010 APJ 723, 985, (W.Godlowski, P. Piwowarska, E.Panko, P.Flin)
 • „The orientations of galaxy groups and formation of the Local Supercluster” 2010 APJ 708, 920, (W.Godlowski, P.Flin)
 • Harutynyan, H. A., Biernacka, M., Flin, P., An attempt to test Ambartsumian’s idea of the origin of the galaxy . II. location of galaxies within clusters and galaxy position angles,Astrophysics, Volume 53, Issue 1, pp.42-49 (2010)
 • „Abilities of Celestial Observations in Astronomical Observatory of Physic Institute in Opole” 2010 Odessa Astronomical Publications vol 23 p.37 (W.Godłowski, M. Szpanko)
 • „Orientation of the galaxy groups in the Local Supercluster”: Proccedings XXXIemes Rencontres de Blois, Windows on the Universe 2010, eds l.Celnikier, J. Dumarchez, J. Tran Than Van 2010 The Gioi Publishers, Wietnam p.383 (P.Flin, W. Godłowski)
 • „Clustering of Radio Galaxies” in „45 Rencontres de Moriond : „Cosmology” La Thuile 2010 eds. E. Auge, J. Dumarchez, J. Tran Than Van, The GIOI Publisher Vietnam 2010 p. 341 (W.Godłowski)
 • „Wielkoskalowy rozkład radioźródeł” na konferencji „Astronomia – Nauka i Wiara” Częstochowa 2009, ed. B. Wszołłek Wydawnictwo AJD im Stanisława Podobińskiego Częstochowa 2011 p.167 (W.Godłowski)
 • Panko, E., Juszczyk, T., Biernacka, M., Flin, P., The shape of galaxy structures, The Astrophysical Journal, Volume 700, Issue 2, pp. 1686-1689 (2009)
 • Biernacka, M., Flin, P., Panko, E., The evolution of low – redshift galaxy structures, The Astrophysical Journal, Volume 696, Issue 2, pp. 1689-1692 (2009)
 • Biernacka, M., Flin, P., Harutynyan, H. A., An attempt to test Ambartsumian’s idea of the origin of the galaxy. I Galaxy cluster shape, 2008 Astrophysics, Volume 51, Issue 3, pp.313-319

   

  Skład grupy badawczej

  dr hab. Włodzimierz Godłowski prof. UO
  Instytut Fizyki Uniwersytet Opolski (kierownik grupy)

  prof. dr hab. Włodzimierz Stefanowicz
  Instytut Fizyki Uniwersytet Opolski

  prof. Zong Hong Zhu
  Beijing Normal University (Chiny)

  dr hab. Elena Panko
  I.I. Mechnikov Odessa National University (Ukraina)

  dr Monika Biernacka
  Instytut Fizyki Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

  dr Katarzyna Bajan
  Kraków

  mgr Andrzej Czaiński
  Instytut Fizyki Uniwersytet Opolski

  mgr inż. Błażej Mrzygłód
  Instytut Fizyki Uniwersytet Opolski

  mgr Paulina Pajowska
  Instytut Fizyki Uniwersytet Opolski

  mgr Joanna Popiela
  Instytut Fizyki Uniwersytet Opolski