Organizacja roku akademickiego 2022/2023

Dzień adaptacyjny: 30.09.2022 (piątek)
Inauguracja roku: 04.10.2022 (wtorek)
Święto Uniwersytetu: 10.03.2023 (piątek)

W dniu inauguracji roku akademickiego oraz w dniu Święta Uniwersytetu przewidziane są godziny rektorskie na czas uroczystości.

SEMESTR ZIMOWY

Okres zajęć dydaktycznych: 01.10.2022 – 01.02.2023
Dzień wolny od zajęć: 31.10.2022
Przerwa świąteczna: 24.12.2022 – 08.01.2023
Sesja egzaminacyjna 02.02.2023 – 15.02.2023
Egzamin z języka obcego: 02.02.2023
Zimowa sesja poprawkowa: 16.02.2023 – 22.02.2023
Przerwa międzysemestralna: 23.02.2023 – 28.02.2023

01.02.2023 (środa) – będą przeprowadzone zajęcia według planu przewidzianego na piątek.

Do 01.03.2023 – termin na podjęcie wszystkich decyzji dotyczących zaliczenia semestru zimowego.

SEMESTR LETNI

Okres zajęć dydaktycznych: 01.03.2023 – 28.06.2023
Przerwa świąteczna: 06.04.2023 – 11.04.2023
Dzień wolny od zajęć: 02.05.2023
Dzień wolny od zajęć: 09.06.2023
Sesja egzaminacyjna: 29.06.2023 – 12.07.2023
Egzamin z języka obcego: 29.06.2023
Sesja poprawkowa 01.09.2023 – 14.09.2023
Egzamin poprawkowy z języka obcego 14.09.2023

Termin Piastonaliów zostanie ustalony przez Rektora po uzgodnieniach pomiędzy Samorządami Studentów UO i PO na początku semestru letniego.

01.03.2023 (środa) – będą przeprowadzone zajęcia według planu przewidzianego na wtorek.

27-28.06.2023 (wtorek i środa) – będą przeprowadzone zajęcia przewidziane na dni tygodnia wolne z powodu Piastonaliów.

Do 30.09.2023 – termin podjęcia wszystkich decyzji dotyczących zaliczenia roku akademickiego 2022/2023.