UNIWERSYTET OPOLSKI
 Instytut Fizyki
ul. Oleska 48
45-052 Opole

Sekretariat Instytutu Fizyki
 Patrycja Fabisz
pokój nr 185
email: instfiz@uni.opole.pl
tel. (077) 452 72 50

Katedra Matematyki
 mgr inż. Władysław Makuchowski
pokój nr 226
email: wmak@uni.opole.pl
tel. (077) 452 72 26