• 17 stycznia 2019r.
  mgr Ryszard Wiśniowski
  Tytuł rozprawy:
  „Efektywne przewodnictwo elektryczne wzorców mikrostrukturalnych mieszaniny dwuskładnikowej w modelu sieciowym z uwzględnieniem oddziaływań pomiędzy najbliższymi sąsiadami”
  Promotor: dr hab. Wiesław Olchawa, prof. UO (IF UO)
  Recenzenci: prof. dr hab. Adam Lipowski (WF UAM Poznań)
  dr hab. Zbigniew Koza, prof UWr (WFiA UWr Wrocław)
 • 30 listopada 2017r.
  mgr Daniel Frączek
  Tytuł rozprawy:
  „Charakterystyka wieloskalowa niejednorodności materiałów wielofazowych oraz modelowanie ich właściwości efektywnych”
  Promotor: dr hab. Ryszard Piasecki, prof. UO (IF UO)
  Recenzenci: prof. dr hab. Adam Lipowski (WF UAM Poznań)
  dr hab. Zbigniew Koza (WFiA UWr Wrocław)
 • 8 grudnia 2016r.
  mgr Barbara Pytel
  Tytuł rozprawy:
  „Wpływ substancji humusowych na fizyczne parametry błon modelowych”
  Promotor: dr hab. Dariusz Man, prof. UO (IF UO)
  Recenzenci: prof. dr hab. Ryszard Krzyminiewski (WF UAM Poznań)
  dr hab. Rafał Luchowski (IF UMCS Lublin)
 • 10 października 2013r.
  mgr Jacek Wendykier
  Tytuł rozprawy:
  „Sieciowe modele typu drapieżniki i ofiary – zastosowanie w modelowaniu nowotworów”
  Promotor: prof. dr hab. Adam Lipowski, (WF UAM)
  Recenzenci: dr hab. Katarzyna Sznajd-Weron, prof. UWr (IFT UWr)
  dr hab. Andrzej Pawlak (WF UAM)
 • 24 maja 2012r.
  mgr inż. Agata Wójcik
  Tytuł rozprawy:
  „Procesy transportu ładunku w bioaktywnych kompozytach”
  Promotor: dr hab. Kazimierz Biedrzycki, prof. UO (IF UO)
  Recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Górecki (IF UO)
  prof. dr hab. Zbigniew Czapla (IF UWr)
 • 26 kwietnia 2012r.
  mgr Dariusz Kędzierski
  Tytuł rozprawy:
  „Wpływ nieporządku w skali nanoskopowej na własności fizyczne dielektryków i innych ciał stałych”
  Promotor: prof. dr hab. Włodziemierz Stefanowicz (IF UO)
  Recenzenci: prof. dr hab. Jan Dec (INoM UŚ)
  dr hab. Antonii Mituś, prof. PWr (IF PWr)