• 17 stycznia 2019r.
  mgr Ryszard Wiśniowski
  Tytuł rozprawy:
  „Efektywne przewodnictwo elektryczne wzorców mikrostrukturalnych mieszaniny dwuskładnikowej w modelu sieciowym z uwzględnieniem oddziaływań pomiędzy najbliższymi sąsiadami”
  Promotor: dr hab. Wiesław Olchawa, prof. UO (IF UO)
  Recenzenci: prof. dr hab. Adam Lipowski (WF UAM Poznań)
  dr hab. Zbigniew Koza, prof UWr (WFiA UWr Wrocław)
 • 30 listopada 2017r.
  mgr Daniel Frączek
  Tytuł rozprawy:
  „Charakterystyka wieloskalowa niejednorodności materiałów wielofazowych oraz modelowanie ich właściwości efektywnych”
  Promotor: dr hab. Ryszard Piasecki, prof. UO (IF UO)
  Recenzenci: prof. dr hab. Adam Lipowski (WF UAM Poznań)
  dr hab. Zbigniew Koza (WFiA UWr Wrocław)
 • 8 grudnia 2016r.
  mgr Barbara Pytel
  Tytuł rozprawy:
  „Wpływ substancji humusowych na fizyczne parametry błon modelowych”
  Promotor: dr hab. Dariusz Man, prof. UO (IF UO)
  Recenzenci: prof. dr hab. Ryszard Krzyminiewski (WF UAM Poznań)
  dr hab. Rafał Luchowski (IF UMCS Lublin)
 • 10 października 2013r.
  mgr Jacek Wendykier
  Tytuł rozprawy:
  „Sieciowe modele typu drapieżniki i ofiary – zastosowanie w modelowaniu nowotworów”
  Promotor: prof. dr hab. Adam Lipowski, (WF UAM)
  Recenzenci: dr hab. Katarzyna Sznajd-Weron, prof. UWr (IFT UWr)
  dr hab. Andrzej Pawlak (WF UAM)
 • 24 maja 2012r.
  mgr inż. Agata Wójcik
  Tytuł rozprawy:
  „Procesy transportu ładunku w bioaktywnych kompozytach”
  Promotor: dr hab. Kazimierz Biedrzycki, prof. UO (IF UO)
  Recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Górecki (IF UO)
  prof. dr hab. Zbigniew Czapla (IF UWr)
 • 26 kwietnia 2012r.
  mgr Dariusz Kędzierski
  Tytuł rozprawy:
  „Wpływ nieporządku w skali nanoskopowej na własności fizyczne dielektryków i innych ciał stałych”
  Promotor: prof. dr hab. Włodziemierz Stefanowicz (IF UO)
  Recenzenci: prof. dr hab. Jan Dec (INoM UŚ)
  dr hab. Antonii Mituś, prof. PWr (IF PWr)

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close