Opole, 15 – 19 lipca 2019

Plasma-2019

Tematyka: Zakres tematyczny był bardzo szeroki i objął niemal cały zakres fizyki plazmy od niskociśnieniowych plazm niskotemperaturowych (o temperaturach rzędu 1000 K i ciśnieniach poniżej 1 Pa) do plazm wysokotemperaturowych w pułapce magnetycznej (o temperaturach rzędu 100 mln K i ciśnieniach rzędu MPa) oraz plazm wysokotemperaturowych kompresowanych inercyjnie (o temperaturach rzędu 100 mln K i ciśnieniach rzędu setek TPa).

Organizatorzy: Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Instytut Fizyki UO

 

 

konf_medOpole, 26 czerwca 2018

Metody spektroskopii niejonizacyjnej w diagnostyce i terapii medycznej

Tematyka: metody obrazowania medycznego, które dzięki postępowi technologicznemu dają coraz lepsze możliwości diagnostyczne

Organizatorzy: Zakład Fizyki Medycznej Instytutu Fizyki UO

 

 

karpacz51

Lądek Zdrój, 9 – 14 lutego 2015

51 Winter School of Theoretical Physics

Themes of the School: nonlocal classical and quantum dynamics, nonlinear dynamical semigroups, non-Markovian quantum evolutions

Organizatorzy: Institute of Theoretical Physics, University of Wroclaw, Institute of Physics, University of Opole, Polish Academy of Arts and Sciences, Polish Academy of Sciences.

 

 

 

 

 

astro2011

Opole, 16 – 17 czerwca 2017

Wykorzystanie małych teleskopów II

Organizatorzy: Instytut Fizyki Uniwersytetu Opolskiego, Polskie Towarzystwo Astronomiczne.

 

 

 

 

karpacz46

Karpacz, 8 – 13 lutego 2010

46 Karpacz Winter School of Theoretical Physics

Themes of the School: dissipative and Hamiltonian dynamics, decoherence, quantum information, dynamics of entanglement, experiments in quantum optics, condensates, interferometry.

Organizatorzy: the Institute of Theoretical Physics, University of Wroclaw and the Institute of Physics, University of Opole with partnership of the Forschungszentrum Dresden Rossendorf.

 

 

 

 

sokdfop

Opole, 25 -27 czerwca 2008

VIII Ogólnopolskie Spotkanie Demonstratorów Fizyki

Organizatorzy: Instytut Fizyki Uniwersytetu Opolskiego