Kursy realizowane przez pracowników Instytutu Fizyki, dedykowane dla wszystkich studentów UO z wyjątkiem studentów kierunku Fizyka. Kursy mają charakter kształcenia ogólnego.

W roku akademickim 2020/21 w semestrze zimowym będzie realizowany  zaznaczony kurs.

 

  • Badania Układu Słonecznego (Solar system exploration), dr hab. Włodzimierz Godłowski, prof. UO
  • Bezpieczny internet (Internet safety), dr Ireneusz Książek
  • Fizyka życia codziennego (Physics of everyday life), dr Agnieszka Bartecka
  • Nauka i fantastyka (Science and science-fiction), dr hab. Ewa Pawelec, prof. UO
  • Najważniejsze zagadnienia współczesnej astronomii (The most important questions of the modern astronomy), dr hab. Włodzimierz Godłowski, prof. UO
  • Przedszkole eksperymentów fizycznych (Kindergarten physics experiments), dr Katarzyna Książek

 

Kursy obcojęzyczne:

  • Science and science-fiction (Nauka i fantastyka), dr hab. Ewa Pawelec, prof. UO
  • Internet safety (Bezpieczny Internet), dr Ireneusz Książek