Optyka okularowa z elementami optometrii – rok I – semestr zimowy

 

HARMONOGRAM   EGZAMINÓW

Sesja egzaminacyjna:  02.02.2023 – 15.02.2023

Sesja poprawkowa:      16.02.2023 – 22.02.2023

 

 

Termin
Przedmiot Egzaminator
Forma egzaminu (ustny/pisemny)
I
II
Data Godz. Sala Data Godz. Sala
Analiza matematyczna I Dr inż. Mariusz Żaba pisemny 08.02.2023 16:00 – 19:00 164 22.02.2023 10:00 – 13:00 164
Algebra liniowa z geometrią Prof. dr hab.
Piotr Garbaczewski
Pisemny 09.02.2023 10:00 – 11:30 125 16.02.2023 10:00 – 11:30 125
Podstawy fizyki I Dr hab. Adam Bacławski, prof. UO pisemny 6.02.2023 12.00 – 13.30 125 17.02.2023 12.00 – 13.30 125
Anatomia i fizjologia oka Dr Michał Braczkowski pisemny 07.02.2023 11.30 – 13.00 3.20 14.02.2023 11.30 – 13.00 3.20

 

 

 

 

 Optyka okularowa z elementami optometrii – rok II – semestr zimowy

 

HARMONOGRAM   EGZAMINÓW

Sesja egzaminacyjna:  02.02.2023 – 15.02.2023

Sesja poprawkowa:      16.02.2023 – 22.02.2023

 

Termin
Przedmiot Egzaminator
Forma egzaminu (ustny/pisemny)
I
II
Data Godz. Sala Data Godz. Sala
Podstawy fizyki III – elementy fizyki współczesnej Dr hab. Adam Bacławski, prof. UO pisemny 3.02.2023 10.00 – 11.30 249 16.02.2023 10.00 – 11.30 249
Materiały i przyrządy optyczne Dr hab. Adam Bacławski, prof. UO pisemny 6.02.2023 10.00 – 11.30 249 17.02.2023 10.00 – 11.30 249
Optyka falowa Dr hab. Wiesław Olchawa, prof. UO ustny 7.02.2023 9.00 – 13:30 164 20.02.2023 9.00 – 10:30 164
Optyka widzenia Dr Elżbieta Dudek pisemny 8.02.2023 10:00 – 11:30 125 20.02.2023 10:00 – 11:30 125

 

 

Optyka okularowa z elementami optometrii – rok III – semestr zimowy

 

HARMONOGRAM   EGZAMINÓW

Sesja egzaminacyjna:  02.02.2023 – 15.02.2023

Sesja poprawkowa:      16.02.2023 – 22.02.2023

 

Termin
Przedmiot Egzaminator
Forma egzaminu (ustny/pisemny)
I
II
Data Godz. Sala Data Godz. Sala
Słabowidzenie i pomoce wzrokowe Mgr Justyna Iżykowska Ustny 03.02.2023 8:30-10:00 125 20.02.2023 8:30-10:00 125
Widzenie i starzenie się Lek med. Maksymilian Grzegórzko Pisemny 14.02.22 10:00-11:00 249 22.02.22 10:00-11:00 249

 

 

 

Fizyka – rok I – II stopnia – semestr zimowy

 

HARMONOGRAM   EGZAMINÓW

Sesja egzaminacyjna:  02.02.2023 – 15.02.2023

Sesja poprawkowa:      16.02.2023 – 22.02.2023

 

 

Termin
Przedmiot Egzaminator
Forma egzaminu (ustny/pisemny)
I
II
Data Godz. Sala Data Godz. Sala
Fizyka kwantowa Dr hab. Wiesław Olchawa, prof. UO Ustny 6.02.2023 10:00 – 12:00 164 16.02.2023 10:00 – 11:00 164
Fizyka relatywistyczna Prof. dr hab. Włodzimierz Stefanowicz Pisemny 07.02.2023 11:00 – 13:00 125 21.02.2023 11:00 – 13:00 125