Eurofusion

Eurofusion na Uniwersytecie Opolskim

Instytut Fizyki
ul. Oleska 48
45-055 Opole

Kontrolowana fuzja termojądrowa jest jednym z głównych problemów nauk XXI w. Opanowanie tej technologii da ludzkości źródło energii o niemal nieskończonych zasobach paliwa, o małej szkodliwości dla środowiska i absolutnie bezpieczne.

Naukowcy Katedry Fizyki Plazmy Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego biorą udział w badaniach realizowanych w ramach Komisji Europejskiej od  2005 r.  W latach 2005 – 2013 w ramach programu Euroatom, a od 2014 realizowane są w ramach konsorcjum EUROfusion (https://www.euro-fusion.org/eurofusion/) . Konsorcjum to podpisało z Komisją Europejską umowę grantową dotyczącą programów badawczych i edukacyjnych związanych z fuzją (grant agreement No 633053).

Konsorcjum EUROfusion zrzesza reprezentantów różnych krajów koordynujących badania fuzyjne. Reprezentantem Polski jest Centrum Naukowo-Przemysłowe Nowe Technologie Energetyczne (CENTE, http://cente.ifpilm.pl/ ).

W grudniu 2021 Konsorcjum Eurofusion podpisało oficjalne porozumienie w ramach europejskiego programu ramowego Horizon Europe (2021-2027), czyli współpraca i finansowanie projektu jest kontynuowane. Aktualnie w ramach konsorcjum EUROfusion współpracuje 4800 naukowców i studentów z 30 instytutów i 152 jednostek stowarzyszonych z UE, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i Ukrainy.

Badania prowadzone na Uniwersytecie Opolskim finansowane są:

  1. Fundusze Komisji Europejskiej pozyskana w ramach Konsorcjum Eurofusion za pośrednictwem Lidera Instytutu Fizyki Plazmy Laserowej Mikrosyntezy,
  2. Wkład własny Uniwersytetu Opolskiego.

    Od roku 2015 wkład własny badań nad fuzją termojądrową finansowany jest: 
    a) ok. 10 % środki Uniwersytetu Opolskiego, 
    b) ok. 90 % środki Ministerstw Edukacji i Nauki/Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Projektów Międzynarodowych Współfinansowanych.

Projekty realizowane

przez Uniwersytet Opolski
w ramach Eurofusion

 Program Horyzont Europa
Projekt Międzynarodowy współfinansowany: W8/HEU – EURATOM/2022
Grant Agreement numer 101052200 i Porozumienie IFPLM i UO
Program Horyzont 2020
Premia na Horyzoncie 2.0: 529573/PnH2/2021
Amendment-AMD-633053-929
Amendment- AMD-633053-640
Projekt Międzynarodowy Współfinansowany: W38/H2020-Euratom/2021
Projekt Międzynarodowy Współfinansowany: W76/H2020-Euratom/2020
Projekt Międzynarodowy Współfinansowany: W26/H2020-Euratom/2019
Projekt Międzynarodowy Współfinansowany: W68/H2020-Euratom/2018
Projekt Międzynarodowy Współfinansowany: W71/H2020-Euratom/2017
Projekt Międzynarodowy Współfinansowany: W82/H2020-Euratom/2016
Projekt Międzynarodowy Współfinansowany: W92/H2020-Euratom/2015
Grant Agreement 633053

 

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close