dr hab. Adam Bacławski, prof. UO

Katedra Fizyki Spektroskopii Plazmy

pokój nr 181
tel. (077) 452 72 81
email: abac@uni.opole.pl

strona osobista

                                     Studia

                                                           Fizyka – Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Opole

                                     Doktorat

                                                          Fizyka – Uniwersytet Jagielloński, Kraków

                                     Habilitacja

                                                          Fizyka – Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Monografie

 • Badanie sprzężenia spektroskopowego dla wybranych atomów i jonów w oparciu o pomiar natężeń linii widmowych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 2002 (praca doktorska).


Publikacje w czasopismach

 • A. Bacławski and J. Musielok, Acta Phys. Pol. A 91, 519 (1997). Calculation of population densities of excited C I and C II levels in helium and argon plasmas containing small admixtures of CO2 – importance to the analysis of radiation emitted from plasmas of axial symmetry.

 • T. Wujec, A. Bacławski, A. Golly, I. Książek, J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer 61, 533 (1999). Transition probabilities for Br I lines emitted from a wall stabilized cascade arc.

 • T. Wujec, A. Bacławski, A. Golly, I. Książek, Acta Physica Pol. A 96, 333 (1999). Studies of the bromine spectrum and determination of transition probabilities for BrI and BrII lines.

 • A. Bacławski, T. Wujec, J. Musielok, Physica Scripta 64, 314 (2001). Measurements of spectral line strengths within some CI multiplets belonging to the 3p-3d and 3p-4s transition arrays.

 • A. Bacławski, A. Golly, I. Książek, T. Wujec, J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer 72, 1 (2002). Stark effect in some lines of neutral bromine.

 • A. Bacławski, T. Wujec, J. Musielok, Physica Scripta 65, 28 (2002). Relative transition probability measurements for prominent infrared spectral lines of NI.

 • A. Bartecka, A. Bacławski, T. Wujec, and J. Musielok, Eur. Phys. J. D 37, 163 (2006). Stark broadening and shift measurements of two doubly excited N I multiplets.

 • A. Bacławski, T. Wujec, and J. Musielok, Eur. Phys. J. D 40, 195 (2006). Line strength measurements for near-infrared intersystem transitions of NI.

 • A. Bacławski, T. Wujec, and J. Musielok, Eur. Phys. J. D 44, 427 (2007). Measurements of selected NI multiplet strength ratios and comparison with recent calculations.

 • A. Bacławski, and J. Musielok, Eur. Phys. J. Special Topics 144, 221 (2007). Testing recent calculations of astrophysical relevant infrared NI line strengths by arc emission measurements.

 • A. Bacławski, J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer 109, 1986 (2008). Experimental tests of the spectroscopic coupling for neutral oxygen.

 • A. Bacławski and J. Musielok, J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer 109, 2537 (2008). Measurements of relative line strengths in N I multiplets for transition arrays 3s-np (n=3, 4, 5).

 • A. Bacławski, J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 41, 225701 (2008). Experimental transition probabilities and J-file sum rule test for the transition array 3p – 3d in neutral neon.

 • A. Bacławski and J. Musielok, Spectrochim. Acta Part B 63, 1315 (2008). Transition probabilities for some infrared OI spectral lines – Application for determining excitation temperatures in low temperature plasmas.

 • A. Bacławski and J. Musielok, Acta Phys. Pol. A 116, 176 (2009). Analysis of Line Strength Data for the Spectra of C(I), N(II), N(I) and O(II).

 • A. Bacławski and J. Musielok, Spectrochim. Acta Part B 65, 113 (2010). Measurements of transition probabilities for two N I infrared transitions and their application for diagnostics of low temperature plasmas.

 • A. Bartecka, A. Bacławski, and J. Musielok, J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 43, 115004 (2010). Stark broadening studies of the infrared OI multiplet 3p5P – 3d5Do.

 • A. Bartecka, A. Bacławski, and J. Musielok, Cent. Eur. J. Phys. 9, 131 (2011). Experimental Stark broadening studies of the CI transition 3s1P1o – 3p1S0 at 833.5 nm.

 • A. Bacławski, Eur. Phys. J. D 61, 327 (2011). Experimental relative line strengths within selected multiplets of neutral sulfur from the visible and infrared spectral range.

 • A. Bacławski and J. Musielok, J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 44, 135002 (2011). Experimental studies of selected LS-allowed and LS-forbidden transitions of neutral sulfur from the infrared part of the spectrum.

 • A. Bartecka, W. Olchawa, A. Bacławski, and J. Musielok, Eur. Phys. J. Special Topics 222, 2381 (2013). A new approach to determination of the asymmetry parameter of Stark-broadened isolated spectral lines.

 • Książek Ireneusz, Pawelec Ewa, Bacławski Adam [i in.] : Badania spektroskopii plazmy realizowane w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Opolskiego, w roku 2015. w ramach projektu EUROfusion, w: Kwartalnik Opolski, nr 2/3, 2016, ss. 88-95

 • Olchawa Wiesław, Bartecka Agnieszka, Bacławski Adam: Computer simulation and experimental studies of the N I 3p 2S o 1/2 − 3d 2P1/2 spectral line Stark broadening, w: Journal of Physics – Conference Series, vol. 810, nr 1, 2017, ss. 1-3, DOI:10.1088/1742-6596/810/1/012044
 • Książek Ireneusz, Pawelec Ewa, Bacławski Adam [i in.] : Badania spektroskopii plazmy realizowane w roku 2016 w ramach projektu EUROfusion, w: Kwartalnik Opolski, nr 4, 2017, ss. 81-94

 • Dzierżȩga Krzysztof, Zawadzki Witold, Sobczuk Franciszek, Bacławski Adam [i in.] : Experimental and theoretical studies of Stark profiles of Ar I 696.5 nm spectral line in laser-induced plasma, w: Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer, vol. 237, 2019, ss. 1-8, Numer artykułu:106635, DOI:10.1016/j.jqsrt.2019.106635


Publikacje konferencyjne

 • A. Bacławski, 2nd National Symposium PLASMA’95, W-wa, Vol. 1. Contrib. papers, 153-156. Evaluation of normal temperatures of CI, CII, OI and OII levels excited in helium and argon plasmas.

 • A. Bacławski, A. Goly, I. Książek and T. Wujec, 2nd Nat. Symp. on Plasma Research and Application, „Plasma’95”, Contr. Pap. Vol. 1, 141 (1995). A wall-stabilized arc plasma as excitation source of the bromine spectrum.

 • A. Bacławski and J. Musielok, XXII ICPIG, Contr. Pap. Hoboken (NJ), 1995. Calculation of population of CI and CII levels excited in helium plasma containing traces of CO2 – simulation of side-on radiation from a wall-stabilized arc.

 • A. Bacławski, I. Książek, J. Musielok, Joint Polish-German Conf. on Modern Optics From Atoms to Clusters, Jaszowiec, Abstracts, P41, (1996). Transition probabilities of CI spectral lines – recent measurements and comparison with recent theoretical.

 • A. Bacławski and J. Musielok, Joint Polish-German Conf. on Modern Optics From Atoms to Clusters, Jaszowiec, Abstracts, LT3 (1996). Similarities of line strengths in the spectra of NI and FI.

 • A. Bacławski, 13th ESCAMPIG, Poprad, EPS Abstracts Vol. 20 E, Part A, 23 (1996). Measurements of transition probabilities of selected spectral lines of N II originating from levels with the principal quantum number n = 4.

 • A. Bacławski, A. Golly, I. Książek and T. Wujec, 13th International Conference on Spectral Line Shapes, Firenze, June, 16 –21, 1996. Book of Abstracts, A 12. Stark effect in some lines of neutral bromine.

 • A. Bacławski and J. Musielok, International Symposium PLASMA’97, Jarnołtówek, Vol. 1. Contrib. papers, 457-460. Compilation of absolute line strengths for spectra of some light elements.

 • A. Bacławski, A. Golly, I. Książek and T. Wujec, XXIII ICPIG, Toulouse 1997, Proceedings Vol. II, p. 110. Diagnostics of a thermal argon-bromine plasma created in a wall-stabilized cascade arc for determination of atomic structure constants.

 • A. Bacławski, XXIV ICPIG, Warszawa 1999, Proceedings Vol. I, p. 251. Test of the spectroscopic coupling for bromine and comparison with other fluorine-like elements.

 • A. Bacławski, 2nd Polish Meeting of Atomic, Molecular and Optical Physicists, Toruń (1999). Line strengths measurements in the spectra of N III, N IV and N V.

 • A. Bacławski, T. Wujec, J. Musielok, Joint Polish-German Conference on Modern Optics Fundamental aspects of spectroscopy and environmental applications, Jurata near Gdańsk, Conference Abstracts, Report # 1 (2000). Determination of relative line strengths for selected multiplets of CI.

 • A. Bacławski, T. Wujec, J. Musielok, 4th FAMO Meeting, Jurata near Gdańsk, (2000). Conference Abstracts. Experimental line strengths of CI and NII – search for regularities.

 • A. Bacławski, I. Książek, T. Wujec, J. Musielok, 32nd EGAS, 24D (2000) 117. Spectral line strength measurements for some prominent infrared multiplets of neutral carbon.

 • A. Bacławski, T. Wujec, J. Musielok, 7th International Colloquium on Atomic Spectra and Oscillator Strengths (ASOS 7), Queen’s University Belfast 5-9 August 2001, T7. Measurements of relative spectral line strengths for multiplets belonging to the 3p-4s transition array in NI.

 • A. Bacławski, T. Wujec, J. Musielok, 36 Zjazd Fizyków Polskich, Toruń 2001, Sesja Plakatowa FAMO. Comparison of experimental and theoretical spectral line strengths for prominent infrared transitions of neutral nitrogen.

 • I. Książek, A. Bacławski, International Conference on Plasma Research and Applications PLASMA–2003. The influence of the discharge current on axial non-homogeneity of plasmas produced in wall-stabilized arcs.

 • A. Bartecka. A. Bacławski, T. Wujec, J. Musielok, FAMO – Meeting Poster Session, Jurata, near Gdańsk, September (2004); Proceedings of SPIE, Vol. 5849, 170 (2005). Experimental investigations of doubly excited NI multiplets.

 • A. Bacławski, A. Bartecka, J. Musielok, International Conference PLASMA-2005 & 3rd GPPD & 5th FPSTP, Opole, Poland, Sept. 6-9, 2005. Book of Abstracts, 114 (2005)). Measurements and calculations of Stark broadening and shift parameters of selected spectral transitions of NI.

 • A. Bacławski, A. Bartecka, and J. Musielok, AIP Conference Proceedings, Vol. 812, p. 403 (2006). Measurements and calculations of Stark broadening and shift parameters of selected spectral transitions of NI.

 • A. Bacławski and J. Musielok, AIP Conference Proceedings, Vol. 993, p. 259 (2008). Study of Relative Line Strengths within the OI Infrared Transition 3p5P – 3d5Do.

 • A. Bacławski and J. Musielok, 41th International Conference EGAS, Gdansk, 7-11 July 2009, Europhysics Conference Abstracts p. 64 (2009). Line strength measurements for selected Ne I spectral lines and comparison with strengths of analogous transitions in Ar I.

 • A. Bartecka, A. Bacławski and J. Musielok, 41th International Conference EGAS, Gdansk, 7-11 July 2009, Europhysics Conference Abstracts p. 66 (2009). Experimental Stark broadening studies of the O I multiplet 3p5P – 3d5Do at 9264 A.

 • A. Bacławski and J. Musielok, 43rd International Conference EGAS, Fribourg, June 28 – July 2, 2011, Europhysics Conference Abstracts p. 175 (2011). Transition probability determination for some LS-forbidden lines in neutral sulfur by branching ratio measurements.

 • A. Bacławski, XLI Zjazd Fizyków Polskich, Program i Streszczenia, s. 106, Lublin (2011). Wyznaczanie prawdopodobieństw przejoć dla linii widmowych neutralnego neonu.

 • A. Bacławski, XLI Zjazd Fizyków Polskich, Program i Streszczenia, s. 178, Lublin (2011). Test sprzężenia spektroskopowego dla neutralnego tlenu i neutralnej siarki.

 • A. Bacławski and J. Musielok, International Conference on Research and Applications of Plasmas PLASMA-2011, Book of Abstracts P-6.2 (2011). Determination of transition probabilities for some SI quintet – triplet intresystem lines.

 • fizyka atomowa,
 • spektroskopia plazmy,
 • diagnostyka plazmy

Semestr zimowy 2020/21

Rok studiów Przedmiot Sposób prowadzenia zajęć Ilość godzin Dzień Godziny Miejsce
I chemia Fizyka (K) S 30 Piątek 15:00 – 16:30 249
III fizyka Fizyka atomowa (W) Z 30 Czwartek 16:45 – 18:15 249
II fizyka 2o Badania naukowe (L) 1/3 sem. 5 XI – 3 XII S/Z 30 Czwartek 9:00 – 13:30
I optyka Podstawy fizyki I (W) Z 30 Wtorek 10:45 – 12:15 249

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close