dr Katarzyna Książek

Katedra Fizyki Spektroskopii Plazmy

pokój nr 162
tel. (077) 452 72 69
email: kasiak@uni.opole.pl

strona osobista

Studia

Fizyka – Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Opole

                                     Doktorat

                                                           Fizyka – Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Częstochowa

 

Lista publikacji od roku 2013:

2015
Rozdziały z monografii

 • Książek KatarzynaDąbrowski Grzegorz: Innovative Anwendungen von Holz- und Holzverbundwerkstoffen, w: Innovationen im Agrar- und Lebensmittelsektor / Słodczyk Janusz (red.), 2015, The Challenge Group A. J. Molscy, ISBN 9788394341329, ss. 37-56
 • Książek KatarzynaDąbrowski Grzegorz: Innovative use of wood and wood composite, w: Innovations in agri-food industry / Słodczyk Janusz (red.), 2015, The Challenge Group A. J. Molscy, ISBN 9788394341312, ss. 34-50
 • Książek KatarzynaDąbrowski Grzegorz: Innowacyjne zastosowania drewna i kompozytu drzewnego, w: Innowacje w branży rolno-spożywczej / Słodczyk Janusz (red.), 2015, The Challenge Group A. J. Molscy, ISBN 9788394341305, ss. 36-52
 • Książek Katarzyna: Współpraca naukowo-badawcza Instytutu Fizyki UO z PZ Stelmach w ramach programów stażowych, w: TRANS-fair – trwała współpraca i rozwój kooperacji nauki z gospodarką / Marzena Szewczuk-Stępień, Dymka Łukasz (red.), 2015, Instytut Trwałego Rozwoju, ISBN 978-83-63023-06-5, ss. 114-126


Artykuły z czasopism

 • Garczewska MarlenaKsiążek Katarzyna: Migracja niklu ze stopów metali szlachetnych do roztworu imitującego płyn fizjologiczny, w: Kwartalnik Opolski, nr 4, 2015, ss. 97-108
 • Książek Katarzyna: Trzecia odsłona Wirtualnej Akademii Astronomii, w: Kwartalnik Opolski, nr 4, 2015, ss. 109-116


2014
Artykuły z czasopism

 • Książek Katarzyna: Innowacyjna metoda pracy z uczniami – Wirtualna Akademia Astronomii, w: Kwartalnik Opolski, nr 4, 2014, ss. 77-99


2013
Artykuły z czasopism

 • Książek Katarzyna: Internetowy odkrywca światów i ty możesz zostać Kopernikiem, w: Kwartalnik Opolski, nr 4, 2013, ss. 123-143
 • Pietrzak RyszardSzatanik RomanOlchawa RyszardKsiążek Katarzyna [i in.]: The influence of mechanical damaging on the lifetime of positrons In ultrahigh-molecular polyethylene, w: Materials Science, vol. 48, nr 6, 2013, ss. 729-738, DOI:10.1007/s11003-013-9561-y

 

 • eksperymentalne badania dotyczące struktury, własności fizycznych i przemian fazowych materiałów niestabilnych termodynamicznie, wytwarzanych przez szybkie schładzanie z fazy ciekłej a także metodą mechanochemiczną,
 •  modelowanie procesów przemian fazowych w fazie skondensowanej,

Semestr zimowy 2020/21

Rok studiów Przedmiot Sposób prowadzenia zajęć Ilość godzin Dzień Godziny Miejsce
I farmacja Biofizyka (L) S 30 Środa 12:30 – 14:00 165
I farmacja Biofizyka (L) S 30 Środa 14:30 – 16:00 165

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close