rek_analiza

 

HARMONOGRAM  STUDIÓW

Co w tym kierunku jest najciekawszego?

 Ten kierunek może być sposobem na zostanie „detektywem” w świecie danych. Jeśli chcesz rozwiązać jakiś wymagający problem często są potrzebne nieszablonowe działania. Aby rozwiązać zagadkę nie można iść na skróty, trzeba wychodzić poza schematy i wchodzić w nowe obszary, próbować je zrozumieć i zaadaptować do własnych potrzeb. Ten kierunek może być drogą prowadzącą do nowych odkryć, spostrzeżeń i innowacji. Możliwość uzyskiwania danych, ich przetwarzania, budowania modeli, które zostaną wykorzystane do kształtowania nowych trendów jest niezwykle ekscytującą przygodą.

Przygoda jest większa, że studia pozwalają połączyć umiejętności analityczne z  praktycznymi umiejętnościami planowania i przeprowadzania złożonych pomiarów oraz obsługi specjalistycznego sprzętu.

Absolwenci będą wszechstronnymi specjalistami, którzy będą mogli znaleźć zatrudnienie w wielu sektorach gospodarki.

Chcesz towarzyszyć nam w tej przygodzie?

 

Dlaczego chcielibyście studiować na takim kierunku?

 Studia tego typu pozwalają poznać niesamowitych, kreatywnych ludzi zarówno z kraju jak i zagranicy. Studia Analiza Danych i Metody Pomiarowe są przeznaczone dla ludzi ciekawych świata i bardzo ambitnych. Dla myślących o zdobyciu wykształcenia, które da im możliwość łatwego znalezienia zatrudnienia w najdynamiczniej rozwijających się sektorach gospodarki. Są to studia nowoczesne i unikatowe w skali kraju, ze względu na połączenie analizy danych z metodami pomiarowymi. Studia te dają możliwość poznania kilku języków programowania, w tym Python, C++ , R, Visual Basic. Studenci nauczą się profesjonalnego wykorzystania wielu programów komercyjnych, np. Mathematica, Statistica, LabView, AutoCad, Origin, MS Office i wielu niekomercyjnych.Bogate doświadczenie kadry naukowo-dydaktycznej w praktycznym zastosowaniu informatycznych narzędzi w badaniach naukowych oraz w pracy z nowoczesnymi przyrządami pomiarowymi i aparaturą badawczą jest niewątpliwym atutem tych studiów.Studenci mogą rozwijać swoje pasje oraz osiągać lepsze wyniki w nauce dzięki zaangażowaniu w pracę prężnie działających kół naukowych.

 

Jaka przyszłość zawodowa czeka absolwenta?

Absolwenci tego kierunku będą bardzo  poszukiwani na rynku pracy. Szacuje się, że w sektorze analizy danych i metod pomiarowych powstanie do 2026 roku ponad 11,5mln nowych miejsc pracy na całym świecie. Obszar analizy danych i metod pomiarowych jest obszarem bardzo pojemnym i zróżnicowanym, łączącym w sobie wiele rozmaitych dziedzin nauki. Niewiele jest osób spełniających wymagania jakie stawia rynek przed przyszłymi pracownikami, przez co popyt na wysoko wykwalifikowanego pracownika będzie bardzo wysoki. Pracownicy tego sektora są dobrze wynagradzani, zarabiając nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie. Absolwenci tego kierunku znajdą zatrudnienie w firmach informatycznych, bankowości, usługach doradczych i handlu, służbie zdrowia, a przede wszystkim jako specjaliści w ośrodkach badawczo-rozwojowych, diagnostycznych i wdrażających nowe technologie w różnych sektorach przemysłu.

W szybko zmieniającym się świecie kompetencje posiadane przez absolwenta tego kierunku pozwalają na szybkie dostosowanie się do nowej rzeczywistości. Absolwenci kierunku „Analiza danych i metody pomiarowe” ułatwią firmom podejmowanie mądrzejszych decyzji biznesowych, przez co ich pozycja w firmie będzie bardzo wysoka. Absolwenci pomogą różnym branżom w automatyzacji zbędnych, często żmudnych zadań, przez co zwiększy się ich efektywność. Pomogą oni przemysłowi w tworzeniu lepszych produktów przystosowanych do doświadczeń klientów.

Ten kierunek studiów zapewni uczniom nie tylko wspaniałą karierę ale także pomoże w rozwoju osobistym. Będziesz miał możliwość rozwiązywania rozmaitych problemów, a twoja praca nigdy nie będzie nudna.