Katedra Fizyki Spektroskopii Plazmy

adiunkt

pokój nr 177
tel. (77) 452 72 56
email: bartecka@uni.opole.pl

Studia

Fizyka – Uniwersytet Opolski, Opole

Doktorat

Fizyka – Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Tematyka badań
 • fizyka atomowa,
 • spektroskopia plazmy,
 • diagnostyka plazmy,
 • dydaktyka fizyki
Publikacje

Lista publikacji od 2014:

 1. Bartecka Agnieszka: Measurements and calculations of Stark broadening parameters for the N I multiplet (1D)3s 2D–(1D)3p 2D°, w: Physica Scripta, 2014, ss. 014065 (1-4), DOI:10.1088/0031-8949/2014/T161/014065
 2. Książek Ireneusz, Pawelec Ewa, Bacławski Adam, Bartecka A [i in.] : Badania spektroskopii plazmy realizowane w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Opolskiego, w roku 2015. w ramach projektu EUROfusion, w: Kwartalnik Opolski, nr 2/3, 2016, ss. 88-95
 3. Olchawa Wiesław, Bartecka Agnieszka, Bacławski Adam: Computer simulation and experimental studies of the N I 3p 2S o 1/2 − 3d 2P1/2 spectral line Stark broadening, w: Journal of Physics – Conference Series, vol. 810, nr 1, 2017, ss. 1-3, DOI:10.1088/1742-6596/810/1/012044
 4. Książek Ireneusz, Pawelec Ewa, Bacławski Adam, Bartecka A [i in.] : Badania spektroskopii plazmy realizowane w roku 2016 w ramach projektu EUROfusion, w: Kwartalnik Opolski, nr 4, 2017, ss. 81-94
 5. Dzierżȩga Krzysztof, Zawadzki Witold, Sobczuk Franciszek, Bartecka A [i in.] : Experimental and theoretical studies of Stark profiles of Ar I 696.5 nm spectral line in laser-induced plasma, w: Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer, vol. 237, 2019, ss. 1-8, Numer artykułu:106635, DOI:10.1016/j.jqsrt.2019.106635
 6. Bartecka Agnieszka, Piasecki Ryszard, Olchawa Wiesław, Frączek Daniel: A Two-Stage Reconstruction of Microstructures with Arbitrarily Shaped Inclusions, w: Materials, 2020, vol. 13, s.1-15. DOI:10.3390/ma13122748
 7. Bartecka Agnieszka, Bacławski Adam, Olchawa Wiesław: Stark-Broadening Studies of N(I) Multiplet 3p 4P o–3d 4D at 1052.630 nm, w: Acta Physica Polonica A, 2020, vol. 138, nr 4, s.1-6. DOI:10.12693/APhysPolA.138.650

Lista publikacji opublikowanych w latach 2000-2013:

 1. Bartecka Agnieszka, Olchawa Wiesław, Bacławski Adam [i in.] : A new approach to determination of the asymmetry parameter of Stark-broadened isolated spectral lines, w: European Physical Journal. Special Topics, vol. 222, nr 9, 2013, ss. 2381-2385, DOI:10.1140/epjst/e2013-02020-1
 2. A. Bartecka, A. Bacławski, and J. Musielok, Cent. Eur. J. Phys. 9, 131 (2011).
  Experimental Stark broadening studies of the CI transition 3s 1Po – 3p 1S at 833.5 nm.
 3. A. Bartecka, A. Bacławski, and J. Musielok, J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 43, 115004 (2010)
  Stark broadening studies of the infrared OI multiplet 3p 5P – 3d 5Do.
 4. A. Bartecka, A. Bacławski, T. Wujec, and J. Musielok, Eur. Phys. J. D 37, 163-169 (2006).
  Stark broadening and shift measurements of two doubly excited N I multiplets.
 5. A. Bartecka, T. Wujec, J. Halenka, and J. Musielok, Eur. Phys. J. D, 29, 265-271 (2004).
  Experimental Stark-broadening studies of the NI multiplet (1D) 3s2D – (1D) 3p2Po at 7904.5 Å.
 6. A. Golly, A. Jazgara, and T. Wujec, Physica Scripta 67, 485-490 (2003).
  Measurements of transition probabilities of some CI and OI spectral lines in the near infrared.
 7. T. Wujec, A. Jazgara, J. Halenka, and J. Musielok, Eur. Phys. J. D 23, 405-408 (2003).
  Stark broadening of the hydrogen Paschen g transition at electron densities of the order of 1015 cm-3.
 8. T. Wujec, J. Halenka, A. Jazgara, and J. Musielok, J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer 74, 663 (2002).
  Calibration of the broadening of the NI spectral line at 7915.42 Å for electron density determination.

Publikacje konferencyjne

 1. A. Bartecka, A. Bacławski, W. Olchawa and J. Musielok, VII Workshop on Atomic and Molecular Physics, Jurata 10-14 września 2012r.
  Poster i abstsrakt: A New approach to the experimental determination of asymmetry parameter of the isolated spectral lines.
 2. A. Bartecka, W. Olchawa, XLI Zjazd Fizyków Polskich, Lublin, 4-9 września 2011, Program i streszczenia, p. 179.
  Poster: Parametry poszerzenia starkowskiego wybranych multipletów podwójnie wzbudzonego azotu.
 3. A. Bartecka, W. Olchawa, XLI Zjazd Fizyków Polskich, Lublin, 4-9 września 2011, Program i streszczenia, p. 105.
  Wystąpienie ustne: Pomiary i obliczenia parametrów poszerzenia starkowskiego liniii neutralnego azotu w świetle emitowanym z plazmy łukowej.
 4. A. Bartecka, W. Olchawa, International Conference PLASMA 2011, Warszawa, Sept. 2011, P-6.5.
  Measurements and calculation of Stark-broadening parameters for neuttral nitrogen lines emitted by plasma.
 5. A. Bartecka, A. Bacławski and J. Musielok, 41th International Conference EGAS, Gdansk, 7-11 July 2009, Europhysics Conference Abstracts p. 66 (2009).
  Experimental Stark broadening studies of the O I multiplet 3p 5P – 3d 5Do at 9264 A.
 6. A. Bacławski, A. Bartecka, and J. Musielok, AIP Conference Proceedings, Vol. 812, p. 403 (2006)
  Measurements and calculations of Stark broadening and shift parameters of selected spectral transitions of NI.
 7. A. Bacławski, A. Bartecka, J. Musielok, International Conference PLASMA-2005 & 3rd GPPD & 5th FPSTP, Opole, Poland, Sept. 6-9, 2005. Book of Abstracts, 114 (2005)).
  Measurements and calculations of Stark broadening and shift parameters of selected spectral transitions of NI.
 8. A. Bartecka, A. Bacławski, T. Wujec, J. Musielok, Vth Workshop on Atomic & Molecular Physics and Optics, Jurata 16-18 September 2004, SPIE Proceedings, vol. 5849.
  Experimental investigations of doubly excited NI multiplets.
 9. A. Bartecka, T. Wujec, J. Halenka, D. Frączek and J. Musielok, Materiały XXXVII Zjazdu Fizyków Polskich, Gdańsk, 15-18 września 2003, pp. 196-197.
  Stark broadening studies of the NI multiplet at 7904.5 Å.
 10. T. Wujec, A. Jazgara, J. Halenka and J. Musielok, , Czwarte Seminarium Polsko-Francuskie, Plazma termiczna w przestrzeni kosmicznej i laboratorium, Bourges (France), 16-19 czerwca 2003, pp. 129.
  Étude du profile de la raie spectrale Paschen g emise du plasma d’arc. Badanie kształtu wodorowej linii widmowej Paschen g emitowanej z plazmy łukowej.
 11. T. Wujec, A. Jazgara, J. Halenka, W. Olchawa and J. Musielok, IV Workshop on Atomic and Molecular Physics, Jurata, Poland, 19-21 September 2002, SPIE Proceedings vol. 5258, pp. 142-145.
  Paschen b line shape studies in low temperature plasmas.
 12. T. Wujec, J. Halenka, A. Jazgara and J. Musielok, , Int. Symp. on Plasma Research and Application „Plasma 2001”, Warszawa, Book of Abstracts, 236 (2001) and Contributions on CD-ROM, 98, 28 (2001).
  A simple formula for electron density determination based on the broadening of the NI spectral line at 7915.42 Å.