Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 15 czerwca 2023 roku odszedł dr Wiesław Szwiec – emerytowany pracownik Instytutu Matematyki.  

Doktor Wiesław Szwiec urodził się 21 lutego 1941 roku. Studia matematyczne ukończył w 1966 roku w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu. W tym samym roku rozpoczął pracę w Katedrze Matematyki WSP w Opolu. Stopień doktora nauk matematycznych uzyskał w 1977 roku na Uniwersytecie Wrocławskim. Na Uniwersytecie Opolskim pracował do przejścia na emeryturę. Naukowo zajmował się analizą matematyczną, a konkretnie teorią równań różniczkowych, oraz dydaktyką matematyki. Był pracownikiem bardzo zaangażowanym w życie Uczelni – pełnił funkcje kierownika Zakładu Analizy Matematycznej, następnie kierownika Zakładu Dydaktyki Matematyki, był aktywnym członkiem PTM, ZNP, OTPN, opiekunem Koła Naukowego Matematyków. Prowadził też lekcje matematyki w klasach matematycznych I LO w Opolu, nad którymi Instytut Matematyki sprawował patronat. 

Za swoją sumienną i pełną zaangażowania pracę był wyróżniony m.in. medalem Zasłużony Dla Opolszczyzny oraz Złotym Krzyżem Zasługi. Zapamiętamy go jako człowieka uczynnego, pełnego ciepła i życzliwości.

Msza św. w intencji zmarłego zostanie odprawiona we środę 21 czerwca o godz. 12:00 w Nowym Domu Pogrzebowym Cmentarza Komunalnego w Opolu Półwsi. Po mszy nastąpi odprowadzenie na miejsce pochówku.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close