Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pani dr Danuty Tokar

cenionej specjalistki w zakresie dydaktyki fizyki. Była pracownikiem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu w latach 1956-1990. Zmarła w wieku 91 lat.

Ostatnie pożegnanie odbędzie się 5.08.2023 o godzinie. 12:00
w Nowej Kaplicy na cmentarzu komunalnym Opole – Półwieś.

 

Pani Doktor była leaderką zespołu twórców opolskiej szkoły dydaktyki fizyki, która zdobyła renomę nie tylko w Polsce, ale również w krajach ościennych: NRD, ZSRR oraz w Czechosłowacji. Organizatorka konferencji naukowych i działalności popularyzatorskiej. Autorka licznych publikacji, wystąpień konferencyjnych oraz pokazów doświadczeń fizycznych.

 

 

Uczestniczyła aktywnie w organizowaniu procesu doskonalenia umiejętności zawodowych czynnych nauczycieli fizyki. W 1975 roku została powołana na kierownika Zakładu Dydaktyki w Instytucie Fizyki WSP w Opolu. Po zakończeniu pracy na WSP w roku 1991 podjęła pracę w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Opolu jako konsultant metodyczny z fizyki. Skompletowała jedenastoosobową Sekcję Nauczycieli Doradców Metodycznych w zakresie nauczania fizyki. Systematyczną pracę doradczą Sekcji, obejmującą nauczycieli fizyki szkół podstawowych i średnich całego województwa opolskiego, organizowała do 1999. Ponadto w WOM-ie pełniła funkcję kierownika Zespołu Edukacji Matematyczno-Przyrodniczej.

 

 

Angażowała się w działalność społeczną będąc: członkinią Komitetu Redakcyjnego Fizyki w Szkole w latach 1975-2000 i Komitetu Wydawniczego w WOM-ie w Opolu w latach 1991-1999; przewodniczącą Opolskiego Oddziału PTF w latach 1981-85; ławniczką w Oddziale Penitencjarnym Sądu Wojewódzkiego w Opolu w latach 80-tych; członkinią ZNP od 1956 do powstania w WSP w Opolu Niezależnego Związku Zawodowego „Solidarność”- wstępując w jego szeregi; w latach 1996-2003 była upoważniona przez Ministra Edukacji Narodowej do wydawania opinii kwalifikujących podręczniki z fizyki do użytku szkolnego oraz pełniła  funkcję rzeczoznawcy środków dydaktycznych do edukacji dydaktycznej z fizyki i astronomii.

 

Pani Doktor otrzymała: Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi, Zasłużony dla Miasta Opola i dla Województwa Opolskiego.

Najważniejszym owocem działalności Pani Doktor i współtworzonego przez Nią Zakładu Dydaktyki są nauczyciele fizyki w szkołach średnich i wyższych, którzy pracują w miastach nieraz bardzo odległych od Opola. Wielu z nich zapewne wspomina relację jaką tworzyła ze swoimi studentami, którą można określić jako rodzaj „matkowania”. Zapamiętamy Ją jako wielką pasjonatkę uprzystępniania fizyki, wychowawczyni kilku pokoleń nauczycieli fizyki, niezwykle ciepłego człowieka o wielkiej pogodzie ducha.

Koleżanki i Koledzy
z Instytutu Fizyki
Uniwersytetu Opolskiego

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close